OPDATERET: Vigtigt med landbrugs-venlige byrådsmedlemmer overalt i landet

Folketinget vedtager lovene – men det er i kommunerne, de udmøntes. Adskillige medlemmer af Bæredygtigt Landbrug er på stemmesedlen til november

byskilt

Det er højsæson for opstillingsmøder til byrådene.

En hel del medlemmer af Bæredygtigt Landbrug figurerer på stemmesedlerne, når der til november skal stemmes til byråds- og regionsrådsvalget – og det glæder BL’s direktør Hans Aarestrup:

Pesticidforbud er et godt eksempel…

”Godt nok vedtager Folketinget lovene – men det er i kommunerne, de udmøntes. Derfor er det ekstremt vigtigt, at der sidder landbrugs-venlige byrådsmedlemmer og byrådsflertal overalt i det ganske land”, lyder det fra Hans Aarestrup.

”De ubegrundede og nyttesløse pesticidforbud rundt omkring er et godt eksempel på, hvad der sker, når det enkelte byråd ikke er sin opgave voksen i forhold til at bakke erhvervet op. Derfor er det godt at se, at så mange BL-medlemmer – og kandidater i øvrigt, som vil landbruget det bedste – går efter den lokale politiske indflydelse”, tilføjer BL-direktøren.

Tydelige aftryk i Jammerbugt Kommune

En af de BL-profiler, som genopstiller til efteråret, er landmand Asger Møller Madsen. Han sidder p.t. på et af de i alt 14 Venstre-mandater i det 27 mand store byråd i Jammerbugt Kommune – og kan tydeligt se effekten af et åbenlyst landbrugsvenligt byrådsflertal:

Dels har Jammerbugt Kommune som den første kommune nogensinde i Danmark udstedt en miljøgodkendelse til husdyrhold udelukkende baseret på reelle målinger (Bjarne Søborgs bedrift). Dels har byrådet afsat 10 procent ekstra midler til vedligeholdelse af de lokale vandløb, således at der stort set ikke længere eksisterer klager over dårligt vedligeholdte vandløb i kommunen.

Asger Møller Madsen har også – som medlem af Jammerbugt Kommunes teknik- og miljøudvalg – været med til at afvise en ansøgning om et ekstraordinært kommunalt tilskud til Økologisk Landsforening. Noget, der ifølge den konventionelle landmand fra Brovst absolut ikke kan være et kommunalt anliggende.

Et erhverv med stor betydning for lokalsamfundet

”Derudover kan jeg tydeligt huske en sag, hvor en lokal landmand fik lov til at beholde sin eksisterende kvægproduktion, selv om den var for stor i relation til lokalplanen i området. Jeg er ikke sikker på, at den var gået med et andet byrådsflertal – men her vil vi gerne skrue på nogle værktøjer, når det kan lade sig gøre, i forsøget på at hjælpe et trængt erhverv”, forklarer Asger Møller Madsen.

”Et af vore mål i Venstre er at bakke op om erhvervslivet i Jammerbugt Kommune. Det gælder ikke mindst landbruget, fordi over 15 procent af befolkningen er beskæftiget her. Dertil kommer alle følge-virksomhederne. Så jeg føler nærmest, at man som kommunalpolitiker har en forpligtigelse til at bakke erhvervet op”, siger han.

Også et andet BL-medlem, Torben Sørensen (V), kæmper for en hurtigere sagsbehandling på et fagligt kvalificeret niveau i Jammerbugt Byråd. Torben Sørensen er næstformand i teknik- og miljøudvalget i den nordjyske kommune og finder det vigtigt selv at være opdateret og tjekke det faglige grundlags validitet.

Lokalpolitikere som forstår landbruget

Nye Borgerliges kandidat i Vordingborg Kommune, Jørn Rasmussen, nikker ligeledes genkendende til vigtigheden af at have landbrugsvenlige folk i byrådene:

”Der kæmpes dagligt en kamp indenfor miljø- og teknikområdet. Det handler meget om at holde de emsige embedsfolk lidt i ørerne”, mener Jørn Rasmussen.

LA og Venstre dominerer listen

Udover Asger Møller Madsen (Venstre) og Torben Sørensen (Venstre) fra Jammerbugt Kommune samt Jørn Rasmussen (Nye Borgerlige) fra Vordingborg Kommune tæller den foreløbige liste over BL-byrådskandidater bl.a.:

BL’s bestyrelsesmedlem Peter Kiær (Liberal Alliance) fra Faxe Kommune, Bo Ritterbusch (Liberal Alliance) fra Mariagerfjord Kommune, Erik Kirkegaard Mikkelsen (Venstre) fra Mariagerfjord Kommune, Jeppe Ugilt Hansen (Venstre) fra Rebild Kommune, Ulla Skov (Det Konservative Folkeparti) fra Vesthimmerlands Kommune, René Lundegaard (Nye Borgerlige) fra Nordfyns Kommune samt Benny Bonde (Liberal Alliance) fra Haderslev Kommune.

Også regions-kandidater

Derudover stiller flere BL’ere op til regionsrådet.

Det gælder således sønderjyden Hannah Bahnsen. Hun – som i øvrigt er nyvalgt formand for Bolderslev Vandværk – repræsenterer Slesvigsk Parti og går efter en plads i regionsrådet i Region Syddanmark. Førnævnte byrådskandidat René Lundegaard fra Nordfyn er ligeledes regionsrådskandidat i Syddanmark.  

Desuden stiller godsejer Claus Neergaard (Det Konservative Folkeparti) fra Gunderslevholm Gods op i Region Sjælland.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top