Overskuddet kommer, når vilkårene forbedres

Dansk landbrug kan godt blive en overskudsforretning, men først når rammevilkår ligger på linje med landene omkring os

img_20170502_090058-01

Landbruget er presset på indtjening, der har været likviditetsproblemer i de seneste 13 år, og selvom renteudgifterne på nuværende tidspunkt går i et rundt nul, vil selv en lille rentestigning have alvorlige konsekvenser.

Dystre udsigter
Der var mange dystre meldinger fra cheføkonom ved Agrocura, Jens Schjerning, da han holdt oplæg ved konferencen ”Landbrugets økonomiske udfordringer – Rammevilkår og finansiering” på Christiansborg.

”Der er ikke noget opløftende i de tal,” sagde Jens Schjerning, mens han illustrerede problematikken i søjlediagrammer på storskærmen bag sig.

”Vi har i landbruget optimeret, så meget som vi kan, og vi kan ikke længere holde skuden flydende. Landbruget er det eneste erhverv, der endnu ikke har forladt finanskrisen,” sagde han.

Konferencen var arrangeret af LandboSyd, og hvor Bæredygtigt Landbrug også var repræsenteret ved formand, Flemming Fuglede Jørgensen. Målet med konferencen var at dokumentere de udfordringer, branchen står med, særligt hvad politikere kan gøre for at forbedre specifikke rammevilkår for landbruget. Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, gjorde efterfølgende i sit oplæg klart for tilhørerne, hvor meget dansk landbrug bidrager til økonomien.

”Der er tale om 92 mia. kr. i eksport, som bidrager med 64 mia. kr. til det danske BNP,” sagde Frank Øland, og han fremlagde efterfølgende et tankeeksperiment om, hvorledes et stop for animalsk produktion vil påvirke den danske økonomi, hvis eller når rammerne for produktionen sætter en stopper for det.

”Der vil forsvinde 85.000 arbejdspladser, og den samlede vareeksport vil falde med 9 %,” sagde Frank Øland.

Vilkår skal tages seriøst
Udover de økonomiske aspekter, lagde han vægt på, at også flere andre ubehageligheder ville følge efter.

”Det vil føre til en lavere fødevaresikkerhed, dårligere dyrevelfærd, større klimapåvirkning og større miljøbelastninger. Vi ville gå ned i standard på alle parametre,” sagde han.

Efter de to oplæg stod det klart, at landbruget og dets vilkår skal tages meget seriøst, hvis vi som samfund fremover ønsker et levedygtigt og økonomisk bæredygtigt erhverv.

Flemming Fuglede Jørgensen mener, det er en katastrofal udvikling, vi ser i øjeblikket, med hensyn til de vilkår, landbrugserhvervet bliver budt.

”Fra Bæredygtigt Landbrug startede i 2010 og frem til nu, er 25 % af danske landmænd gået konkurs. Nu er der yderligere 25 %, der er på vej til det. Vi skal reguleres på baggrund af vores urokkelige grundregel. Vi skal reguleres på baggrund af konkrete tal,” sagde han.

Inden Jens Schjerning gik ned fra scenen efter at have fremlagt de reelle tal om dansk landbrugs tilstand, sagde han, at landbruget godt kan reddes og være profitabel, men det kræver politisk vilje.

”Vi kan godt lave overskud i landbruget, hvis vi får de samme vilkår som vores omkringliggende lande,” sagde han.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top