Respekter at vores formand er renset for alvorlige beskyldninger

Det er helt uhørt, når store dele af pressen ikke anerkender Landbrugs- og Fiskeristyrelsens totale frifindelse af Flemming Fuglede Jørgensen

nikolaj-portraet

Af Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia

Det er et godt princip i enhver retsstat, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Et princip, der åbenlyst ikke gælder i den danske presse – her er man minsandten skyldig, selv når det modsatte er bevist.

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen er tidligere i medierne blevet angrebet for at være både inhabil og korrupt i forbindelse med promilleafgiftsfondens bevilling af 1,5 mio. kr. til en rapport om dansk landbrugs rammevilkår. Nu har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (det tidl. Naturstyrelsen) gennemgået sagen og er kommet med en total frifindelse af BL-formanden. Styrelsen konkluderer utvetydigt, at der ”under daværende praksis for fondens arbejde ikke var grundlag for at erklære Flemming Fuglede Jørgensen inhabil”.

I stedet for at fortælle dén historie beretter størstedelen af landets aviser nu om såkaldte eksperters samt politiske modstanderes kritik af konklusionen. Det er helt uhørt, at afgørelsen ikke respekteres af ret mange andre end landbrugspressen – bare fordi pressefolk krampagtigt forsøger at holde fast i en journalistisk kampagne, der hele vejen igennem tydeligvis har været en uretfærdig og ubegrundet kalkunjagt på Bæredygtigt Landbrug.

Scroll to Top