Uforståelig udelukkelse fra Isefjord-Roskilde Vandråd

BL's faglige rådgiver: Det er mig en gåde, hvorfor vandrådet ikke ønsker faglig repræsentation for lodsejerne og landmænd, som har store interesser i og omkring vandløbene

stig-sandholt-andersen

Af Stig Sandholt Andersen, intern faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug

Landmænd og lodsejere fra Bæredygtigt Landbrug er repræsenteret i alle landets vandråd undtagen ét. Isefjord-Roskilde Vandråd ønsker ikke BL indenfor dørene, når det skal afgøres, om de udpegede vandløb skal ud eller blive i vandplanerne. Efter rettidig ansøgning om deltagelse i vandrådet fik vi for knap en uge siden sekretariats-kommunens endelige afslag på skrift.

Er hobbyfiskeri vigtigere end det at dyrke jorden…?

Det er helt uacceptabelt, at Bæredygtigt Landbrug ikke har fået plads i Isefjord-Roskilde Vandråd. Jeg kan kun tro, at der er tale om en fejl, når der eksempelvis er syv foreninger inviteret med tilknytning til hobbyfiskeri, mens BL’s medlemmer rent faktisk lever af at dyrke deres jord. Sekretariats-kommunen har truffet valget, selvom de skriver, at ”vi har ved sammensætningen af vandrådet lagt stor vægt på at sikre, at der er en ligelig fordeling mellem henholdsvis erhvervs- og natur-, miljø- og friluftsinteresserne”.

De begrunder det med, at ”vi har modtaget i alt 33 indstillinger og kan derfor ikke tilbyde en plads i vandrådet til alle, der har ønsket det”, og de fortsætter, ”vi har endvidere i vidt omfang prioriteret foreninger og organisationer med lokalt udspring og samtidig lagt vægt på at prioritere foreninger og organisationer, der har en tæt interesse knyttet til benyttelse eller beskyttelse af vandløb.”

124 medlemmer i området

Bæredygtigt Landbrug repræsenterer 124 medlemmer i vandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord. I området har de over 30.000 hektar jord, og derfor store afvandingsmæssige interesser. Så hvori definitionen af foreninger der ”har en tæt interesse knyttet til benyttelse eller beskyttelse af vandløb”, udelukker Bæredygtigt Landbrug, har jeg og foreningen svært ved at forstå.

Det er mig en gåde, hvorfor vandrådet ikke ønsker faglig repræsentation for lodsejerne og landmænd, som har store interesser i og omkring vandløbene.

Sagen bør tages op igen – pres på de lokale kommuner

På baggrund af afvisningen fra Isefjord-Roskilde Vandråd har jeg henvendt mig til de miljøtekniske chefer i samtlige 13 kommuner, der ligger i vandområdet, med henblik på, at der lægges pres på Isefjord-Roskilde Vandråd til at tage sagen op igen. 

(Indlægget har også været bragt i Landbrugsavisen).

Scroll to Top