Vandråds-medlemmer bør kræve at få kommunernes opmålinger

Et af BL’s nordjyske vandråds-medlemmer har opdaget åbenlys fejl på kort over oplands-størrelser – men fik de rigtige tal hos kommunen

img_4240

Medlemmer af de nye vandråd skal ikke bare stille sig tilfredse med de oplysninger, rådene præsenteres for. De bør eksempelvis kræve at få udleveret kommunernes opmålinger af de enkelte vandoplande.

”Det er utroligt vigtigt, at det enkelte vandrådsmedlem forholder sig kritisk til og sætter spørgsmålstegn ved eksempelvis det kortmateriale, der bliver fremlagt for dem”, siger faglig konsulent ved Bæredygtigt Landbrug, Stig Sandholt Andersen.

Bæk med knap så stort opland…

Meldingen kommer, efter at et af BL’s medlemmer, Carsten Søborg – landmand fra Jammerbugt Kommune og medlem af Vandrådet for Limfjorden – har opdaget flere fejl på kortet over vandoplande:

”Min egen bæk har eksempelvis fået en grøn farve, der indikerer et opland på over 1.000 hektar. Men ifølge kommunen er oplandet på 806 hektar og burde derfor have fået en blå farve”, fortæller Carsten Søborg.

”Denne forskel er af stor betydning. Man har nemlig mulighed for at tage vandløb med små oplande ud af vandplanerne, det kan man ikke med de andre”, tilføjer han.

Naturlige, kunstige eller stærkt modificerede

Af de omkring 77.000 km vandløb i Danmark er cirka 19.000 km omfattet af vandplanerne. De nye vandråd skal tage stilling til 10.000 km vandløb og afgøre, om de enkelte vandløb er ”naturlige”, ”kunstige” eller ”stærkt modificerede”, og om de derfor bør tages ud af vandplanerne.

Ud med de kunstige vandløb

BL vil gerne have samtlige kunstige vandløb ud af vandplanerne og have alle vandløb udsat for et ”virkelighedstjek”, så alle parter med deres egne øjne kan se, hvilken tilstand og kategori, det enkelte vandløb hører under.

Kriterierne for vandrådsarbejdet har længe været udsat for kritik fra BL. En kritik, Carsten Søborg godt kan skrive under på – især efter at have opdaget de eklatante fejl vedrørende vandløb på hans egen jord i det nordjyske.

Stol ikke kun på Aarhus Universitet

”Orbicon og andre måler åbenbart oplandene op for kommunerne. Derfor er det så vigtigt, at vandråds-medlemmer beder kommunerne oplyse om tallene – så alt arbejdet ikke bare bygger på satellitbilleder, som nogen på Aarhus Universitet så har siddet og kloget sig på”, lyder det fra Carsten Søborg.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top