Aarhus-landmænd til kamp mod pesticidforbud

Kommuner har slet ikke ret til at forbyde lovlige sprøjtemidler, lød det fra BL’s chefjurist på velbesøgt møde

silkeborg-foto-1

Det er Miljøstyrelsen, som godkender og om nødvendigt tilbagekalder pesticider her til lands. De danske kommuner har ingen ret til at forbyde sprøjtemidlerne.

Sådan lød konklusionen fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz, da han holdt et indlæg på et velbesøgt aftenmøde hos Søhøjlandets Regnskabskontor på Nørreskov Bakke i Silkeborg. Firmaet har en hel del landmænd i kundekredsen og havde derfor inviteret til møde om de nye indsatsplaner i Aarhus Kommune. En invitation, som godt og vel et halvt hundrede landmænd havde takket ja til.

”Man må ikke skærpe udover godkendelses-grundlaget”, som Nikolaj Schulz formulerede det på mødet.

Ingen konkrete målinger

BL’s chefjurist understregede, at kun helt særlige forhold kan gøre det legitimt for en kommune at udstede sprøjteforbud – sådan som Aarhus Kommune nu gør det flere steder:

”Men det kræver, at man har foretaget konkrete målinger over en årrække, og at disse målinger viser pesticider eller pesticidrester. Det er ikke tilfældet her”, lød det fra Nikolaj Schulz.

Ifølge chefjuristen skyldes indsatsplanerne, at den såkaldt grønne mafia som sædvanlig vil have ”akademiske mennesker til at løbe efter alt muligt, der ingen betydning har” – med det resultat, at landbruget som altid udpeges som syndebuk.

Moderne pesticider ender slet ikke i grundvandet…

Aarhus Kommune har – som Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Regnskabskontor sagde det – konstrueret sin egen version af grundvands-beskyttelse.

Indsatsplanerne, som man også har set det i flere andre danske kommuner, er udtryk for en generel uvidenhed hos kommunalpolitikerne: De pesticider, der bruges af det moderne, danske landbrug, opløses således af bakterier i de øverste jordlag og ender derfor aldrig i grundvandet. I så fald var midlerne aldrig blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

Retslige opgør i vente

Advokat Uffe Baller fra Interlex Advokater forklarede på mødet, at det kan blive vanskeligt at bekæmpe selve indsatsplanerne, men at det til gengæld kan betale sig at væbne sig med gode faglige og juridiske argumenter, hvis den enkelte bedrift efterfølgende rammes af ekspropriation.

”Det bliver et langt og sejt træk at undgå sprøjteforbuddet – men det er ikke det samme, som at man fra begyndelsen bør kaste håndklædet i ringen. Det kommer imidlertid til at koste blod, sved og tårer”, sagde Uffe Baller – som opfordrede de berørte til at alliere sig med både faglige rådgivere samt dygtige advokater.

”Medmindre der er begået egentlige procedurefejl, er det svært at få omstødt selve indsatsplanen. Men når planen til gengæld skal konverteres ned på den enkelte bedrift, at det nemmere med et retsligt indgreb. Her bliver det opgaven at vise, at modellerne ikke kan overføres til det pågældende stykke jord”, sagde Uffe Baller.

Han opfordrede desuden til lokalt sammenhold – og det samme gjorde Nikolaj Schulz:

”Det er vigtigt, at I landmænd står sammen. Støt op om hinanden, når den første sag kommer”, sagde chefjuristen.

Hård kritik af L&F

På aftenmødet i Silkeborg blev der fra forsamlingen ytret udbredt utilfredshed med passiviteten fra Landbrug & Fødevarer.

Landbrugs-mastodonten fra Axelborg har ifølge landmændene gjort alt for lidt for at bekæmpe ekspropriation af landbrugsjord og forbud mod ellers godkendte sprøjtemidler. Hvorimod Bæredygtigt Landbrug tydeligvis er gået til kamp mod de kommuner, der åbenlyst overskrider deres beføjelser i forsøget på at sikre rent drikkevand.

Lokal ildsjæl har haft foretræde for folketingspolitikere

En af de berørte landmænd i området er 34-årige Brian Munk Nielsen fra I/S Tandergaard. Han har allerede gjort en indsats for at komme Aarhus Kommunes landbrugs-fjendtlige planer til livs – nemlig ved forleden at have foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg på Christiansborg, ligesom han har haft fat i Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen ved et grundlovsmøde fornylig:

”I udvalget var de noget forundret over, hvad der foregår i Aarhus. Det vidste de tydeligvis ikke meget om. Folketingspolitikerne har nu udbedt sig en holdning til sagen fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen”, fortalte Brian Munk Nielsen på mødet i Silkeborg.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top