BL er klar til at sætte sit præg på Folkemødet

Både formand, næstformand og et lokalt medlem er på plakaten, når Bornholm i næste uge er vært for Folkemødet 2017

folkemoede-2016

Bæredygtigt Landbrugs kamp for bedre rammevilkår for dansk landbrug bliver i næste uge ekstra synlig på Bornholm.

Formand Flemming Fuglede Jørgensen og næstformand Peter Rosendal er således en del af det officielle program, når solskinsøen traditionen tro er vært for Folkemødet.

I lighed med tidligere år har BL ingen stand på dette års folkemøde. Og i det hele taget passer foreningen godt på medlemmernes kontingentkroner, selv om en håndfuld medarbejdere plus et par bestyrelsesmedlemmer tager turen til Bornholm:

Fin profilering for en billig penge

”Det koster os ikke meget mere end et par færgebilletter. Igen i år bor vi nemlig i et sommerhus, som nogle af vores lokale medlemmer helt uden beregning har stillet til rådighed for os. Det er vi vældigt taknemmelige over. I modsætning til mange andre organisationer løber prisen for vores deltagelse i Folkemødet blot op i nogle få tusind kroner”, siger Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug.

”Sidste år fik vi profileret os ikke så lidt – også i de debatter, hvor vi ikke selv var en del af panelet. Ja, faktisk opnåede vi den store ære at blive kåret som danmarksmestre i lobbyisme af et panel-flertal på Landbrug & Fødevarers stand. Så bliver det vist ikke større”, smiler direktøren.

”Opsang” fra formanden

Formand Flemming Fuglede Jørgensen er denne gang inviteret til at holde en såkaldt ”opsang”-tale af Folkeuniversitetet. Det sker på lidt spøjs vis torsdag den 15. juni fra kl. 15, hvor Flemming Fuglede giver sin opsang fra førstesalen af Allinge Bibliotek på Sverigesvej 1 i Allinge. Her iføres han sikringsudstyr, så formanden ikke risikerer at falde ud fra vindueskarmen, mens han via megafonen leverer en opsang til folket, der står forsamlet på plænen lige nedenfor vinduet og lytter. Også en hel del andre politikere, organisationsfolk osv. deltager i ”Opsang til folket”-møderækken – og det siges, at Flemming Fugledes opsang vil omhandle emnet fødevarer til det danske folk…

Lokal landmand taler om husdyrproduktion

Senere samme dag – torsdag den 15. juni kl. 16 – har organisationen Omstilling Nu inviteret Bæredygtigt Landbrug til debatarrangementet ”Fremtidens husdyrproduktion – hvad skal der ske?” ved Informations stand.

Omstilling Nus primære mål er – som foreningen selv formulerer det – at skabe debat og dialog omkring en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Debatten på Bornholm vil omhandle holdninger til den nuværende husdyrproduktion og nogle meninger om den fremtidige af slagsen.

”Vi hørte om jeres manglende deltagelse ved årets naturmøde i Hirtshals og syntes, det var ærgerligt. Vi mener, at alle holdninger skal være repræsenteret”, forklarer Emil Fraas Johnsen fra Omstilling Nu – med henvisning til, at BL i år ikke var inviteret med til nogle af naturmødets debatter.

Også Landbrug & Fødevarer samt Dyrenes Beskyttelse er inviteret til at deltage i debatten hos Information. For BL deltager vores lokale medlem Peter Kofoed Høll:

”Jeg kommer helt sikkert til at sige noget om økologi-tilskud, som både jeg og min forening er modstander af”, fortæller Peter Kofoed Høll.

”Der er intet i vejen med økologi, men der er nogle priser, som holdes kunstigt oppe. Konkurrencen skal ske på et reelt og fair grundlag”, siger landmanden – som har 550 søer på St. Frigård ved Østermarie og årligt leverer mellem 17.000 og 18.000 slagtesvin til Danish Crown i Rønne. 

Rosendal i vanddebat

Fredag den 16. juni kl. 12 deltager BL’s næstformand Peter Rosendal i debatten ”Spildevandsslam – fra lort til lagkage?” i Forsyningens Telt, B13 på Nordlandspladsen. Her vil DANVA – Dansk Vand- og Spildevandsforening – sætte fokus på, hvordan man kan tænke cirkulært og skabe værdi ud af vores restprodukter. Peter Rosendals indgangsvinkel til dén debat er, at landbruget desværre ofte agerer syndebuk i forhold til renseanlæggenes overløb.

”Jeg spørger mig selv, hvorfor der er problemer med at udbringe spildevand, der skulle være renset efter forskrifterne, på de arealer, hvor der produceres fødevarer? Økologerne må jo ikke bruge det”, forklarer Peter Rosendal.

”DANVA forlanger meget af os landmænd men slipper selv afsted med at lukke beskidt vand ud. Det er en noget anløben moral, må jeg sige – og jeg håber derfor, at debattens arrangør kan tåle noget modspil, når vi siger vores uforbeholdne mening”, lyder det fra BL’s næstformand.

COOP aflyser BL-deltagelse

En tidligere omtalt COOP-debat om fødevareproduktion foran SuperBrugsen i Allinge får desværre alligevel ikke deltagelse af BL i panelet:

”Vi har fået sammensat vores panel, og vi har valgt nogle andre repræsentanter for landbruget i stedet for Bæredygtigt Landbrug”, lyder det nu fra COOP, som ellers i første omgang havde inviteret BL til debatten.

BL blander sig i debatterne

Men denne og mange andre folkemøde-arrangementer med landbrug eller miljø på dagsordenen kan ikke desto mindre se frem til BL-fremmøde:

”Vi deltager også fra gulvet med relevante spørgsmål. Vi er vel de eneste på Folkemødet, som for alvor repræsenterer primærlandbruget og kæmper den private ejendomsrets sag – så vi føler os forpligtet til at blande os i debatterne rundt omkring”, garanterer BL-direktør Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top