Grundvandet er rent og bliver fortsat renere

Pesticidrester i grundvandet er på et minimum, og de rester der findes, stammer fra kommunernes ukrudtbekæmpelse for årtier siden - lød det på sommermøde på Sydfyn

img_5684

Rester af fortidens sprøjtemidler kan stadig måles i små mængder. Det er rester fra stoffer, der blev brugt til total fjernelse af alle blomster, planter og ukrudt fra jernbanestrækninger, fortove og endda rundt om vandboringer, så der var pænt og ryddeligt omkring de steder.

Det var hovedpointerne fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør, Jørgen Evald Jensen, da han udlagde tallene fra to store rapporter om grundvandsmålinger, da han holdt oplæg til foreningens sommermøde torsdag aften ved Gudbjerg på Sydfyn.

Fortidens synder

”De stoffer, der bliver fundet, er fortidens synder, fra dengang man ikke vidste bedre. Hvis man introducerede de stoffer i dag, var de aldrig nogensinde blevet godkendt,” sagde Jørgen Evald Jensen.

Måleudstyret er så avanceret, at der kan måles langt under de i forvejen meget lave grænseværdier.

”Grænserne for pesticidrester er ultralave. De er så lave, at det svarer til et gram i 10 mio. liter vand. Og det udstyr, der bruges, kan måle næsten ned på atomniveau,” sagde Jørgen Evald Jensen.

Krav om voldsom kvælstofreduktion

Jørgen Evald Jensen kom også ind på Bæredygtigt Landbrugs stævning mod staten, som foreningen anlagde sidst i 2016 i kølvandet på Vandmiljøplan III.

”Planen kræver en voldsom kvælstofreduktion. Og det er på baggrund af, at kun 5,4 % af nitrat i de indre danske farvande kommer fra dansk jord,” sagde Jørgen Evald Jensen.

Der er ikke tidligere blevet lavet konsekvensberegninger over, hvad Vandmiljøplan III vil betyde, men Aarhus Universitet har for nylig været i gang med beregninger om, hvilke konsekvenser det ville have, hvis kvælstofreduktion skal opnås ved braklægning.

”Hvis planen skulle gennemføres, ville det kræve, at en tredjedel af al dansk landbrugsjord skulle braklægges. Det tror jeg ikke, nogen politikere, der var med til at vedtage planerne, havde forestillet sig,” sagde Jørgen Evald Jensen.

Rapporten fra Aarhus Universitet, der viser konsekvenserne af Vandmiljøplan III, ligger klar, men er endnu ikke offentliggjort.

Tal om vand

Pesticidrapporterne, som Jørgen Evald Jensen henviste til, har Bæredygtigt Landbrug lagt op her på hjemmesiden, så alle kan læse detaljerne om tilstanden for vandet i den danske undergrund. Du kan hente dem via de følgende links:

–          Grundvandsovervågning 1989-2015

–          The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme

Formanden styrede ordet

På sommermødet bød foreningens formand, Flemming Fuglede Jørgensen, velkommen til alle de fremmødte og præsenterede de øvrige foredragsholdere. Blandt talerne var Bæredygtigt Landbrugs advokatfirma, Sønderby Legal, der fortalte om tidligere og aktuelle retssager, de fører på vegne af foreningens medlemmer. Også chefjurist, Nikolaj Schulz, den faglige rådgiver, Stig Sandholt Andersen, og kommunikationschef, Christian Ingemann, fik ordet.

Tusind tak til alle Bæredygtigt Landbrugs medlemmer for at deltage og bakke op om årets sommermøder. Vi ses igen til næste år.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top