Tilpas maskinens størrelse, L&F!

Landmand svarer på personangreb rettet mod bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

flagigen

Af landmand Asger Møller Madsen, Brovst

Klaus Høeg, medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer og bestyrelsesmedlem i Landboforening Midtjylland, har et indlæg i Effektivt Landbrug den 30. maj, som jeg i første omgang mente, burde forbigås i tavshed. De ufine, perfide og fuldstændigt urigtige personangreb vil jeg forbigå. De fortæller mere om afsenderen end noget andet.

Men indlægget rejser alligevel flere spørgsmål, der er interessant at få belyst. Der er ét eneste forhold, jeg er enig med Klaus Høeg i: L&F har en velsmurt maskine.

Som en kolos på lerfødder

L&F burde dog overveje, om det i dag er nødvendigt med en sådan maskine, der er lige så stor eller større end den maskine, I kørte med, dengang der var 40.000 medlemmer. L&F virker i dag som en kolos på lerfødder, helt at sammenligne med PostNord, der heller ikke forstod at effektivisere og slanke sig til nye tider.

Vi landmænd bliver i den forbindelse betragtet som malkekøer – den enkelte skal yde mere og mere, fordi der er færre til at betale. L&F overser totalt, at vi skal have næring for at blive ved med at yde. Nu bliver der endog skrevet 2 kr. pr. ha på vores planteavlsregning – jeg håber, der er mange, der som jeg nægter at betale – jeg har jo ikke sagt god for den form for ekstra skat.

Mere gødning og væk med randzoner – BL’s fortjeneste

L&F kommer med argumentet: I landmænd mål forstå, at det hele ville være gået meget værre, hvis vi ikke havde været der.

Den sætning er jeg begyndt at tvivle på. Vi havde ikke fået mere gødning, hvis det ikke havde været for Bæredygtigt Landbrug, vi havde ikke fået randzonerne væk, hvis det ikke havde været for Bæredygtigt Landbrug.

I såede selv de ukrudtsfrø

Og så er det rigtigt, at dygtige forskere på Seges hjalp BL med faglige resultater – hvorfor benyttede I dem ikke selv i L&F? I foreslog selv randzoner i Ægte Grøn Vækst – og blev forbavsede, da politikerne ikke blot skrev af efter jer – men strammede op med at lave dem obligatoriske og med fri adgang. Først da vågnede I op til de ukrudtsfrø, I selv havde sået.

Tak, for at vi har hårdt arbejdende folk som Ulrik Lunden i BL. Der er mange i den organisation, der fortjener et varmt skulderklap og ikke en beskidt Klaus Høeg-svada.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top