En storm i et glas drikkevand

BL’s faglige direktør afviser, at danskernes drikkevand bliver dyrere at beskytte som følge af Landbrugspakken

vandglas

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

Det danske drikkevand har det godt, og beskyttelsesniveauet er højt.

Der er ingen grund til at råbe op om, at drikkevandet bliver dyrere at beskytte på grund af Landbrugspakken. Det har Niras ellers beregnet på grundlag af nogle GEUS-rapporter, og visse medier har taget det op.

Forældede forudsætninger

Men de forudsætninger, der beregnes efter, var allerede forældet, inden rapporten kom på nettet. Den beregnede merudgift til at beskytte drikkevandet vil fordelt over 25 år i gennemsnit blive to øre pr. kubikmeter vand. Det er i sig selv ikke noget at råbe om. Men i virkeligheden bliver merudgiften nok negativ – dvs. at vandet bliver billigere med Landbrugspakken.

EU-direktiverne foreskriver, at man ikke må gennemføre tiltag, der medfører forringelse i forhold til grundvandets tilstand. Derfor er der i forbindelse med Landbrugspakken og efter aftale med EU gennemført krav om ekstra kvælstof-opsamlende foranstaltninger. Foranstaltningerne er gennemført med virkning fra i år, og derefter skal den målrettede regulering fra 2019 sikre, at der ikke sker nogen forringelse af grundvandet. Denne foranstaltning har hverken Niras eller GEUS øjensynligt taget hensyn til i deres beregninger, hvilket er langt ude! Denne ekstra foranstaltning er nemlig taget i brug og sikrer allerede fra i år mod nogle former for forringelser.

Vigtig pointe var faktisk med i Miljøstyrelsens pressemeddelelse…

Niras og GEUS undgår samtidig behændigt at nævne, at drikkevandet fremover sandsynligvis bliver endnu billigere takket være den målrettede regulering, der gennemføres fra 2019, som formentlig helt vil sikre grundvand mod nitrat og dermed helt overflødiggøre andre indsatser. Det var ellers en vigtig pointe i Miljøstyrelsens pressemeddelelse, der ledsagede rapporten.

At det bliver dyrere for vandværkerne at betale erstatninger og at købe god landbrugsjord op, fordi landbrugsjordens værdi med Landbrugspakken er på ret kurs igen, burde glæde alle. Den værdi kommer det danske samfund til gavn og glæde.

Ingen grund til at skabe utryghed

Det er forstemmende, at dyre rapporter benyttes til at skabe en utryghed over det bedste tiltag, der er sket for dansk landbrug i over 20 år. I stedet burde alle glæde sig over, at der står så flotte afgrøder på de danske marker takket være den ekstra gødning. Og det er et punkt mere, der gennemhuller rapporterne. Afgrøderne spiser langt mere og fra langt dybere lag, end beregningerne tilsiger. Det understøtter et af Landbrugspakkens andre tiltag, nemlig overgangen fra modeller til målinger.

Kære Niras, Kære GEUS, kom ud og mål virkeligheden i stedet for at gemme jer bag fortidens modeller, så kan vi få en debat på et reelt grundlag uden frygt.

Scroll to Top