Følg virkeligheden

Landbrugsproduktion er i dag langt mere effektiv og langt mere miljøvenlig end for 20 år siden

byg-til-hjemmesiden

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

En gruppe SF’ere fremfører i avisen Nordjyske (18.7.) under overskriften Følg udviklingen en lang række forældede og forkerte påstande om landbrug.

SF-gruppen mener, at man kan fremme miljøvenlig landbrugsproduktion med øget økologi.

Nej. Økologisk landbrugsproduktion har pr. produceret enhed en større udledning og en større emission end konventionel, vidensbaseret landbrug, samtidig med at der skal bruges et større areal til at producere på. Derved bliver der mindre plads til natur. Det er derfor en total vildfarelse at tro, at landbruget kan nå vandområdeplanernes mål for udledning af kvælstof ved omlægning til økologi. Det mindsker ikke udledningen – tværtimod.

Ønsker SF at smadre det nordjyske samfund totalt?

Målet kan kun nås ved udtagning af op mod 50 % af det dyrkede areal, hvilket vil smadre det nordjyske samfund totalt. Mon det er det, SF ønsker?

SF-gruppen mener ikke, at landbruget har gjort en indsats for at beskytte drikkevand.

Jo. Landbruget har dyrket rent drikkevand i århundreder. De fleste vandboringer, der er sløjfet, findes i byerne eller er sløjfet pga. nedbrydningsproduktet BAM fra totaludryddelsesmidlet Clorthiamid, der hovedsageligt er benyttet af kommuner, på kirkegårde, på banestrækninger eller omkring vandværksboringer, for at holde arealet fri for plantevækst. Grundvandet i Danmark har det godt ude på landet, hvor også byernes drikkevand hentes. De nye teoretisk baserede oplande til beskyttelse af drikkevandsboringer vil ikke bedre situationen, men blot hindre en effektiv landbrugsproduktion.

Landbruget er et af de erhverv i Danmark, der har været mest omstillingsparat. Landbrugsproduktion i dag er langt mere effektiv og langt mere miljøvenlig end for 20 år siden, samtidig med at erhvervet har taget moderne teknologi til sig. Kære SF’ere, kom dog ud og se virkeligheden.

Hvorfor restriktioner på miljøskånsomme planteværnsmidler?

En af de største forhindringer for at fortsætte ad denne miljømæssigt givtige linje er de restriktioner, der lægges på vores planteværnsmidler, så vi ikke kan få godkendt de nye miljøskånsomme midler i Danmark. Her har SF været bannerfører for at stoppe en miljørigtig linje.

Hvorfor bør store arealer forsumpe?

Moderne, vidensbaseret landbrug passer således på vores fælles miljø. Anderledes vil det se ud, hvis SF sammen med en lang række andre får held til at forsumpe store arealer, så næringsstoffer herunder fosfor frit kan flyde ud i vores vandløb. Se, dét er en virkelig miljøulykke.

Det ville dog glæde, hvis SF har ret i en påstand, nemlig den om at Naturstyrelsen ikke har en skjult agenda om at skade landbruget mest muligt. Det kunne deres modelstyrede, virkelighedsfjerne teorier ellers godt tyde på.

(Indlægget har også været bragt i Nordjyske).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.