Hvor er ”naturfrederne”, når det gælder spildevandsforurening?

Hvornår kommer Danmarks Naturfredningsforening ud af busken og forholder sig til de gentagne gange, hvor kommuner forurener naturen med spildevand?

stig-sandholt-andersen

Af Stig Sandholt Andersen, faglig konsulent, Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia

Kære Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Efter massiv spildevandsforurening i en bæk på Fyn gennem mere end en måned – afsløret af Bæredygtigt Landbrugs lokale medlemmer – har vi endnu ikke hørt fra dig eller din forening. Blot 30 km fra din egen baghave på Sydfyn har afføring, kvælstof, fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer dræbt Ølsted Bæk, der førhen var et vandløb med gode forhold for specielt ørreder.

Uberettigede beskyldninger mod landbruget

Ved utallige lejligheder har DN uberettiget beskyldt landbruget for at forurene vand- og havmiljø, eksempelvis med udokumenterede henvisninger til Landbrugspakkens betydning. Er det nu pludselig uden betydning, at offentlige myndigheder lovligt udleder 12.000 m3 urenset spildevand – eller måske endnu mere – direkte ned i et åløb? En udledning, der svarer til, at ca. 500 gyllevogne på et enkelt sted lukker alt indhold direkte ned i vandløbet – her oven i købet med spildevandsslam og hvad det indeholder af kemiske stoffer.

Du siger, at landbruget konsekvent nægter at vedkende sig sit miljøansvar og miljøforpligtelse. Men husk på, at problemer med vandløb og fjorde altid resulterer i reguleringer af landbruget og ikke af spildevands-selskaberne.

Er I overhovedet naturfredere?

Hvornår kommer DN ud af busken og forholder sig til de gentagne gange, hvor kommuner forurener naturen med spildevand? Hvor er kritikken af kommunen – og DN’s forslag til at komme problemet til livs?

Eller sagt på en anden måde:

Er DN egentlig, når det kommer til stykket, naturfredere – eller bare landmands-bashere?

 

Scroll to Top