Lort blev lukket ud i bækken – uden konsekvenser

Kæmpe mængder spildevand fra husholdninger løb urenset ud i fynsk bæk i en lang periode. Ingen kender omfanget og indholdet af vandet

spildevand500_200

Fra et spildevandsoverløb i Faaborg-Midtfyn Kommune blev der gennem en måned eller længere tid udledt urenset spildevand fra husholdninger i Allested-Vejle til Ølsted Bæk.

Forureningen blev først opdaget og stoppet, da lokale landmænd slog alarm til det lokale spildevandsselskab.

Efterfølgende har hverken kommunen eller Miljøstyrelsen lavet målinger af, hvad spildevandet i bækken indeholder. Ifølge dem er det et lovligt udløb, og derfor er det ikke nødvendigt at lave målinger, selvom vandet kan indeholde betydelige mængder af nitrat, fosfor, hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller.

Læs også: Kommuner måler ikke på spildevandsoverløb

Sagen startede med en stoppet spildevandsbrønd, der afskar spildevand fra at komme til en pumpestation og videre til rensning. Det beskidte vand løb ud i den lokale bæk og videre ud i Vittinge Å og Odense Å.

Hvor meget vand løb ud?

Erik Larsen, der er landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, var en af dem, der opdagede forureningen. Han husker tydeligt den dag i juni.

”Vandløbet så forfærdeligt ud. Det var ikke bare kloakvand, det var bind og alt muligt. Jeg har aldrig set noget lignende,” siger Erik Larsen.

Landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Erik Larsen.

Spildevandet løb ud fra et såkaldt sparebassin, der skal opsamle spildevand, når kraftige regnskyl er med til at fylde kloakken op. Der var konstant overløb til bækken fra bassinet i mere end en måned, da spildevandet ikke kunne løbe til pumpestationen. Det lokale spildevandsselskab, FFV, der har ansvaret for pumpestationen, siger, at selskabet ikke har haft mistanke om, at noget skulle være galt, da pumpestationen også fik vand fra en anden spildevandsledning.

Tidligere har selskabets direktør, Christian Møller, oplyst til Fyens Stiftstidende, at man regnede med, at 12.000.000 liter spildevand var løbet ud i bækken. I en artikel i dagbladet et par dage senere nedjusterede direktøren tallet og sagde, at det kunne være op til 20-40 procent mindre, men han kunne ikke gøre rede for, hvordan man var kommet frem til det tal.

BL gik ind i sagen

Faglig konsulent Stig Sandholt Andersen fra Bæredygtigt Landbrug kontaktede FFV og spurgte, hvordan man har regnet mængden af spildevand ud. Svaret lød, at vurderingen blev baseret på det antal start og stop, som pumpestationen, der plejer at få spildevandet, normalt modtager. Det blev sammenholdt med det antal dage, som selskabet vurderer, at udledningen har stået på. FFV siger selv, at der er en meget stor usikkerhed i den vurdering, selskabet har lavet. Det lyder også, at man ikke har lavet målinger i udløbet for at finde ud af, hvilke stoffer Ølsted Bæk er blevet forurenet med.

Stig Sandholt Andersen mener, at sagen er problematisk, fordi der er lukket store mængder organisk materiale ud i bækken, og at det ikke bliver dokumenteret.

”Fisk og smådyr forsvinder, fordi ilten i vandet bliver brugt til at omsætte materialet,” siger han og mener, at der kan blive peget fingre af landbruget efterfølgende.

”Vi ved med usvigelig sikkerhed, at reguleringer, der kommer, når der bliver opdaget problemer med vandløb og fjorde, altid bliver lagt over på landbruget og ikke spildevandsselskaberne,” siger Stig Sandholt Andersen.

Kommunen har tilladelse til at lukke spilde- og regnvand ud i bækken, når kloaksystemet bliver belastet, hvis der eksempelvis kommer kraftige regnskyl. Det kaldes regnbetinget udløb, og dem findes der omkring 19.000 af fordelt ud over hele landet. I den slags udløb er der ikke krav om, at der skal måles på indholdet af vandet. Miljøstyrelsen siger, at forureningen af Ølsted Bæk bliver betegnet som et regnbetinget udløb, og derfor vil der heller ikke blive taget prøver af vandet denne gang.

Vandløbet, der blev til toiletafløb

Erik Larsen ryster på hovedet over, at FFV og kommunen ikke selv opdagede forureningen og greb ind, helt tilbage da forureningen begyndte. Mens han taler med Bæredygtigt Landbrugs udsendte journalist, peger han ud over sparebassinet. Bassinet skal opsamle overskydende spildevand, når kloaksystemet kommer under pres. Nu er bassinet ikke fyldt med vand, men der ligger et tykt lag slam, der har en lugt, som mest af alt minder om en blanding af rådne æg og afføring. Det er resterne fra den lange periode, hvor spildevandet fik lov at løbe urenset ud i bassinet og derefter Ølsted Bæk.

”Det (spildevandet, red.) stod op til kanterne, og op over rørene, og så er det, at det løber direkte ud i bækken. Det kan have været fyldt op i flere måneder, ingen ved det. Næste gang der er overløb, løber det (slammet, red.) jo med ud igen,” siger Erik Larsen.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Halvhjertet oprensning

Bassinet blev ikke renset op for slam, efter at landmændene slog alarm til spildevandsselskabet. Det var udelukkende ved udløbet til bækken og få hundrede meter nedstrøms, at kommunen gravede slam op fra bunden af bækken ved hjælp af rendegraver. Erik Larsen husker, at slammet, der blev gravet op, og vandet der løb fra, var helt sort. Han mener, at kommunen kunne have gjort meget mere for at stoppe spildevandet fra at løbe længere ud i åsystemet end kun at grave slam op.

”Deres plan var, at der kun skulle graves op, men enhver kunne se, at det handlede om at stoppe vandløbet og få renset helt op. De tog det ikke alvorligt,” siger Erik Larsen.

Hans Banke, der også er landmand og har jord langs Vittinge Å, står ved siden af Erik Larsen. Han er enig i, at kommunen ikke har taget forureningen alvorligt. Desuden er han bekymret for, hvilke konsekvenser sådan en spildevandsudledning får for landmændene i området.

”Hvis det var os landmænd, der var kommet til at lave en forseelse med en væltet gyllevogn, så havde de sat det helt store i værk med Beredskabstyrelsen og spærrede veje. I dette tilfælde er der ikke sket noget som helst,” siger Hans Banke.

En uge efter at Bæredygtigt Landbrug var på besøg, har kommunen renset sparebassinet op. Herunder kan du se sparebassinet før og efter oprensning.

 

Problemstillingen med spildevand i bække og åer er ikke ny. Bæredygtigt Landbrug har løbende haft fokus på forureningen fra regnbetingede udløb, og hvilke konsekvenser det har for landbruget. Tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard, fortæller her i videoen fra sommeren 2014 om problematikken med de regnbetingede udløb.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Regnbetingede udløb kan ske fra kloakker, der er enten fælles- eller separatsystemer. Her er forskellen illustreret:


Kortet viser med gule, grå og orange prikker, hvor i landet de regnbetingede udløb er.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top