Vandløbet stinker af kloak

I mere end en måned løb spildevand direkte ud i Ølsted Bæk på Fyn. Kommunen gjorde intet, før landmænd gjorde opmærksom på overløbet

ølsted-baek

Et stoppet spildevandsrør var skyld i overløb af urenset spildevand i Ølsted Bæk i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Oprensning af vandløbet blev igangsat, men først efter at lokale landmænd ringede til det lokale spildevandsselskab og gjorde opmærksom på problemet. På det tidspunkt var urenset spildevand løbet ud i bækken i mere end en måned.

Kommunen vurderede, at omkring 12.000 kubikmeter spildevand var løbet ud i bækken tæt ved Allested-Vejle, da spildevandet ikke kom videre til pumpestationen, der skulle føre vandet til rensningsanlægget.

Det er nu to uger siden, at lokale landmænd ringede til spildevandsselskabet for at slå alarm. Selv efter denne tid er der stadigvæk tydelige tegn på den omfattende forurening fra spildevandsudslippet. Bækken er, på en strækning på flere kilometer, påvirket af slam på bunden og med grå-brunligt vand.

Landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Erik Larsen, er målløs over, at forureningen ikke blev taget mere seriøst, og at der ikke straks blev sat et større beredskab i gang.

“Der var ingen, der tog det alvorligt. Vi havde forventet det helt vilde med beredskabsstyrelsen og lignende. De, der arbejdede med det, kørte hjem kl. 4 (om eftermiddagen, red.). Vi kunne ikke fatte, at vandet skulle have lov at løbe videre,” siger Erik Larsen.

Ingen ved endnu, hvor meget bækken er forurenet, men Bæredygtigt Landbrug har taget prøver flere steder for at dokumentere, hvilken tilstand vandløbet har nu.

Hør Erik Larsen fortælle om, hvad der skete, efter han opdagede, at noget var helt galt.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top