Åbent brev til Jammerbugt Kommune

BL’s formand reagerer på brev til lodsejere langs Ryå – og spørger ind til bl.a. mulige erstatninger for tabt landbrugsjord. Der er møde i Jammerbugt Kommune om Ryå den 14. august, hvori dette opråb indgår.

flemming-fuglede-joergensen-3

Jammerbugt Kommune har ved projektleder Henrik Damsgaard sendt et brev til lodsejere langs Ryå.

Heri bebuder kommunen, at ”et område syd for Den Hvide Bro ved Ryå skal undersøges for at undersøge mulighederne for et vådområde”.

Årsagen til dette er, hedder det, et statsligt påbud om at etablere vådområder for at fjerne Nitrat. Kommunen skriver, at man har lavet nogle forundersøgelser.

Ligger målinger til grund for forundersøgelsen?

Før en sådan forsumpning af god landbrugsjord finder sted, og inden landmænd bliver spurgt om tilsagn til en sådan forsumpning, må nogle basale spørgsmål besvares. Spørgsmålene stilles her som åbne spørgsmål til kommunen, fordi undertegnede vil nå alle de lodsejere, der har fået brev om projektet.

Er det målt, og vil det blive offentliggjort, hvor meget Nitrat der udledes fra det pågældende område? Hvis ikke: Vil det blive målt, inden en bekostelig forundersøgelse sættes i gang?

Hvor meget Nitrat skal opsamles?

Er det undersøgt og vil det blive offentliggjort, hvor meget Nitrat der forventes opsamlet?

Er det undersøgt, hvad de samfundsmæssige og de driftsøkonomiske tab af et sådant vådområde vil være?

Er der drænet i det pågældende område helt eller delvist, så det er muligt at lave minivådområde i stedet? De kan etableres uden tab af god landbrugsjord.

Hvor meget landbrugsjord skal forsumpes?

Hvor stort er landbrugsarealet i området, der tænkes forsumpet?

Er det undersøgt, hvor stor udledningen af næringsstoffer – herunder P, fosfor – der efterfølgende vil blive udledt fra et sådant vådområde?

Vil kommunen garantere, at de berørte landmænd får erstatning for tabt landbrugsjord samt forsumpning og ikke blot kompensation?

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug ser frem til svar på de fremsendte spørgsmål snarest.

 

Med venlig hilsen

Flemming Fuglede Jørgensen

Borupgård, Løkken

Mail: Borupgaard@mail.tele.dk

Tlf. 20300003

Bredejer ved Ryå og

formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top