BL-direktør til DR: Hvorfor står DN-udtalelser alene?

Hans Aarestrup har skrevet følgende mail til Danmarks Radios nyudnævnte nyhedsdirektør

hans3

Til direktøren i DR Nyheder.

Kære Sandy French,

Jeg har set, at DR i går og i dag (24./25. august 2017) bringer historien om ukrudtsmidlet Desphenyl-Chloridazon, der vistnok blev forbudt i 1996. I bruger på jeres hjemmeside Philippe Grandjean som ekspert og her til morgen (25. august) Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening som ekspert.

Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har en debat om pesticider og pesticidfund, men det er uacceptabelt, at I bruger Danmarks Naturfredningsforening, uden at landbrugets organisationer også er repræsenteret. Der er for nuværende tale om et partsindlæg, det er helt uacceptabelt.

Der er sikkert 1.000 sandheder om ethvert emne, men I er ”gatekeepers” for at sikre, at bl.a. gængse videnskabelige synspunkter er tilstrækkeligt repræsenteret i jeres nyhedsdækning. Jeg opfordrer jer derfor på det kraftigste til at bringe nyheder, hvor f.eks. professor Nina Cedergreen fra Københavns Universitet kommer til orde. Jeg kender ikke hendes synspunkt i den konkrete sag, men hun giver efter min opfattelse et andet billede end det, Philippe Grandjean kommer med. DTU Fødevareinstitut har også eksperter på området.

Efter min opfattelse vil det mest rigtige være at lade Philippe Grandjean og Nina Cedergreen komme til orde. Hvis Danmarks Naturfredningsforening skal udtale sig, så skal landbrugets organisationer også være repræsenteret, dvs. Bæredygtigt Landbrug, Landbrug & Fødevarer eller foreningen Dansk Planteværn, som jo er dem, der er direkte i skudlinjen.

Jeg ser frem til at høre fra jer hurtigst muligt, da vi ser på denne sag med stor alvor. Vi er afhængige af en objektiv behandling af emnet, så vi ikke pålægges faglige restriktioner som følge af en folkestemning, der er skabt på forkerte forudsætninger.

Med venlig hilsen

Hans Aarestrup

Direktør, Bæredygtigt Landbrug

(Mailen er p.t. endnu ikke blevet besvaret).

Scroll to Top