Dansk Miljøteknologi giver BL ret i spildevandssag

I et indlæg i Altinget giver direktøren for Dansk Miljøteknologi Bæredygtigt Landbrug ret i kritikken af overløb fra rensningsanlæg – de er et stort miljøproblem. Og han påpeger, at kommunerne sparer penge ved at lade det ske.

ølsted-baek

Det er en sønderlemmende kritik af systemet for spildevandsoverløb, der kommer fra formanden for de danske miljøvirksomheder, Jørn Jespersen.

”Faktisk er der tale om store mængder forurening, som sendes ud i miljøet, når de såkaldte overløb aflaster systemet efter kraftig regn og lader store mængder regnvand iblandet spildevand løbe ud i vandløb, søer og hav. Lokalt kan det mange steder sammenlignes med et gylleudslip, og det kan være ødelæggende for fisk og fauna i et vandløb,” skriver han i Altinget.

Indlægget kommer som et svar til Bæredygtigt Landbrugs næstformand Peter Rosendal, der skrev et indlæg på Altinget.dk i sidste uge. Jørn Jespersen skriver, at han er enig i Bæredygtig Landbrugs pointe – at ”mens landbruget (helt berettiget) skal have alarmer på deres gylletanke og tilkalde miljøvagten ved overløb til vandmiljøet, så kan der løbe store mængder spildevand ud fra de kommunale renseanlæg og overløb fra afløbssystemet uden konsekvenser.”

Den tidligere formand for Natur- og Landbrugskommissionen pointerer, at myndighedernes ”punktkilderappport” viser, at en meget stor del af forureningen fra rensningsanlæg kommer fra overløb. Han skriver, at det drejer sig om “cirka 40 procent af den samlede belastning af vandmiljøet med organisk materiale, cirka 20 procent af kvælstofudledningen og godt 30 procent af fosforemissionerne. Hertil kommer en ukendt mængde af miljøfremmede stoffer, som myndighederne ikke kender omfanget af”.

Disse tal er meget usikre, da de ikke bygger på målinger.

Jørn Jespersen, der i en årrække var medlem af folketinget for SF, giver også Peter Rosendal ret i, at sådanne forureninger med spildevand er voldsom uhygiejniske og uæstetiske for de mennesker, som færdes langs vandløbene – landmænd, sportsfiskere og naturvandrere.

Alligevel er disse overløb ikke ulovlige. Der er ingen planer om, hvordan de bliver nedbragt. Til gengæld sparer kommunerne og vandselskaberne penge ved at lade overløb passere frem for at rense spildevandet. Som reglerne er nu, skal kommunen betale en afgift for de forureningsstoffer, der er tilbage i spildevandet. Hvis de samme stoffer løber ud gennem overløb, er det gratis.

Direktøren for Dansk Miljøteknologi opfordrer til, at den kommunale registrering af overløb nu kommer på plads. Der skal være en troværdig og korrekt viden om mængder og hyppighed af forurening.

Han mener også, at spildevandsafgiften skal laves om. Forureningen fra urenset spildevand i overløb skal være omfattet.

Der skal udarbejdes planer i de enkelte kommune for reduktion af den samlede mængde overløb – både dem, som er omfattet af vandplaner, og alle de øvrige – så der hele tiden sættes ind, hvor problemet et størst. Hvis overløbene ikke fjernes, kan der etableres rensningsforanstaltninger.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top