Det er jo nok landbrugets skyld…

Regnbetingede spildevandsudløb har nu to gange her i sommer stoppet idrætsstævner i Limfjorden

peter-rosendal4

Af Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Forrige lørdag blev endnu et svømmestævne ved Limfjorden udsat pga. for mange colibakterier i vandet ved Aalborg. Denne gang gjaldt det den populære Limfjordskrydser.

Efter kraftige regnskyl, der forårsagede overløb fra rensningsanlægget, blev der målt for høje værdier af colibakterier i havnebassinet. Det betød, at man af sundhedshensyn ikke kunne sende svømmerne ud i vandet.

Acceptable udløb?

Aalborg Kommune gør på sin hjemmeside om spildevand meget ud af at forklare, at det er af betydning for befolkningens sundhed at rense spildevand godt, inden det ledes ud i Limfjorden. Men regnbetingede spildevandsudløb har nu to gange her i sommer stoppet idrætsstævner i fjorden. Er det acceptabelt, at det sker ved svømmestævner – eller i hverdagen?

Spildevandet bliver i løbet af tid fortyndet med fjordens vand, og forureningsfaren driver over. Derefter kan svømmerne sendes ud igen. Hvorfor bliver sådanne forureningstilstande ikke registreret, så man kender hyppigheden, indholdet og mængder af overløb? Hvorfor er der ikke overløbsalarmer på anlæggene? Hvorfor kommer der ikke en samlet folkelig protest mod disse mange overløb – der finder sted over 18.000 steder i Danmark.

Skrappe regler for landbruget

Landbruget er underlagt regler, der betyder, at der er overløbsalarmer på vores gylletanke. Der kan således sættes ind, så snart uheldet er ude. Det sker ikke ofte. Også konventionel gylle er godkendt som gødning selv til økologiske marker. Det er spildevandsslam ikke. Hvis spildevandet hurtigt fortyndes i vandmiljøet, så det ikke udgør noget problem efter kort tid, må det samme ske for gyllen.

Eller er det bare sådan, at når spildevandsslammet kommer lidt væk fra spildevandsanlægget – så antages det at være landbrugets skyld?

Scroll to Top