DN er en hensynsløs magtfaktor

En landmand i Jammerbugt er blevet pålagt tilsyneladende nytteløse begrænsninger i sin dyrkning efter en sag, som Danmarks Naturfredningsforening har ført

flagigen

Af Erik Høgh-Sørensen, regions- og folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Nordjylland

Danmarks Naturfredningsforening startede som en idealistisk og gavnlig organisation, men har med årene udviklet sig til at være en hensynsløs og ekstremistisk magtfaktor i det danske samfund.

Det ses senest med sagen om landmand Carsten Søborg fra Birkelse i Jammerbugt, der har fået underkendt rigtige drænvandsprøver og nu er blevet pålagt tilsyneladende nytteløse dyrkningsbegrænsninger i form af efterafgrøder.

Denne økonomisk skadevoldende beslutning vil ramme andre gode danske landmænd, og tilbage står Danmarks Naturfredningsforening (DN) som brovtende sejrherre.

Foreningen førte sagen, fordi DN åbenbart tror mere på miljø-djøfferes skrivebordsberegninger i stedet for rigtige videnskabelige målinger foretaget ude i det rigtige miljø.

Hæng embedsmænd ud

Overgrebet kan sammenlignes med, at politiet skulle udskrive fartbøder uden at lave fartmålinger. Det kunne politiet jo gøre fra skrivebordet, idet en vis procentdel af bilisterne ifølge statistikken kører for hurtigt. Den slags dummebøder vil de færreste finde sig i.

Jeg håber derfor, at Bæredygtigt Landbrug lever op til sit fornuftige løfte om at hænge miljøembedsmænd ud ved navns nævnelse. I denne sag er myndighedsovergrebet for alvorligt til, at de uansvarlige embedsmænd skal have lov at være anonyme.

Som kandidat for Dansk Folkeparti vil jeg derudover gerne begrænse DN’s indflydelse og sende organisationen tilbage til de tider, da den rent faktisk var samfundsgavnlig.

Det er ikke tilfældet i dag.

Der skal være liv på landet

Jeg bakker fuldt ud op om, at det skal være muligt at være landmand i Danmark.

Vi er et bondekultur-land, og det skal vi blive ved med at være. Under nødvendig hensyntagen til miljøet. Der skal være liv på landet.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top