Havet må ikke krænke den private ejendomsret – men vandløb må gerne…

Esben Lunde Larsen er blevet centrum for heftig debat på Bæredygtigt Landbrugs facebookside - og ministeren blander sig også selv i debatten

esben-paa-diget2

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil stoppe naturkræfterne for at sikre byboernes ejendomsret.

”Danskerne skal ikke frygte oversvømmede kældre og huse eller kyster, der eroderer til skade for den private ejendomsret. Derfor har erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren og jeg i dag på diget på Vestamager præsenteret de nye initiativer, som skal sikre danskernes hjem og ejendom mod oversvømmelse og kysterosion”, skriver Esben Lunde Larsen i et Facebook-opslag.

Han henviser til et nyt dige på Vestamager, der ”sikrer store dele af hovedstadsområdet og dets natur mod oversvømmelse”.

Esben Lunde Larsens bekymring for vandmassernes ødelæggende virkning gælder dog tilsyneladende ikke de danske landmænd. Han har som minister ikke skredet ind overfor, at hans egne embedsmænd på ulovlig vis krænker landmændenes ejendomsret ved at sabotere afvandingen af markerne.

Dette har naturligvis resulteret i en kommentar fra Bæredygtigt Landbrug på Facebook. Den har medført flere svar fra Esben Lunde Larsen. Du kan følge debatten på Facebook HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top