Hvor dybt stikker råddenskaben?

Hvis der skal komme noget godt ud af den ulykkelige sag om ministeriets skandaløse embedsførelse på fiskeriområdet, må vi håbe – og forvente – at landets store medier nu bruger deres mange ressourcer til at dykke ned i råddenskaben

effektivt-foto

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør for Effektivt Landbrug

Det er trist at skulle gentage sig selv. Men omstændighederne gør det desværre nødvendigt. Omstændighederne er skandalen om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af sit ansvar på fiskeriområdet. Den sag der populært sagt drejer sig om de såkaldte kvote-konger.

Om nogen i fiskeriet har begået ulovligheder, aner vi ikke. Det tager politiet sig af. Men at embedsværket i ministeriet har svigtet eklatant, det har vi nu alle Rigsrevisionens og Statsrevisionens ord på. De allerskarpeste af slagsen. Det er simpelthen vanvittigt, hvad der er foregået i det ministerium. Fortæller revisorerne offentligheden.

Også andre steder er forvaltningen pilrådden

Desværre er enerådigheden ikke forbeholdt fiskeriet. Forvaltningen i ministeriet er også andre steder pilrådden. Det er ikke noget, vi finder på. Det har jurister påpeget i årevis. Bedst kendt i landbrugskredse er nok juraprofessor Peter Paghs sønderlemmende juridiske 55-sider lange responsum fra 2005 om det retlige grundlag for recipient-målregulering af vandløb. Ingen i offentligheden lagde rigtigt mærke til det dengang. Sandsynligvis fordi responsummet og dets kritik blev brugt til at handle med i det landbrugspolitiske spil. Og derefter pakket væk.

Her på avisen kunne vi dog i november 2011 afsløre, at Peter Pagh ikke blot var kritisk over for forvaltningsmetoderne i ministeriet. Han kaldte til citat embedsførelsen i ministeriet ”svindel og magtmisbrug” og tilføjede: ”Embedsværket kører fuldstændigt friløb. Og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem de mange år”.

Ovenikøbet fandt juraprofessoren det nødvendigt at understrege: ”Som borger og som jurist kan jeg kun sige: Ja, det er meget krænkende. Ja, det er magtmisbrug, det der er foregået”.

Hvorfor vil de store medier ikke afsløre dette magtmisbrug?

Det er ubegribeligt, at ingen af vore kolleger på de store medier har fundet det nødvendigt at afdække ”svindel og magtmisbrug” i Danmarks største ministerium, som Peter Pagh påpegede her i avisen i 2011. Frem til den dag i dag har vi her på avisen stået ret alene med at frembringe og gentage Peter Paghs kritik. Ligesom vi har afdækket, hvad der efterfølgende ligner stærkt tvivlsom embedsførelse på landbrugs- og miljøområdet i ministeriet.

Eksempelvis har vi påvist fejlindberetning på fejlindberetning til EU-Kommissionen fra det danske embedsværk omkring det danske grundvands nitratindhold. Fejl som igen og igen er blevet affejet af embedsværket som ubetydelige og uden konsekvenser for landbruget.

Hvis der skal komme noget godt ud af den ulykkelige sag om ministeriets skandaløse embedsførelse på fiskeriområdet, må vi håbe – og forvente – at landets store medier nu bruger deres mange ressourcer til at dykke ned i råddenskaben. Og graver det frem, der måtte ligge. Også på miljø- og fødevareområdet. Eller afdække, hvis der ikke er fugls føde på Peter Paghs snak om ”svindel og magtmisbrug”. Voldsomme påstande fra juraprofessoren, som aldrig er blevet tilbagevist fra ministeriet med andet end et skuldertræk. Ikke ét eneste krav om tilbagetrækning af de voldsomme anklager, er juraprofessoren blevet mødt med. Alene det faktum burde have fået alle journalistiske kræfter i kongeriget til at spidse pennen.

Politikerne kan ikke bare gemme sig bag embedsværket

Der er imidlertid ikke blot tale om journalistisk svigt af at se magthaverne efter i sømmene. Den parlamentariske kontrol af embedsværket har jo svigtet fuldstændigt. Åbenlyst på fiskeområdet, hvor alt med statsrevisorernes ord er helt ude af kontrol. Men også på landbrugs- og miljøområdet. I hvert fald ifølge Paghs responsum. Og det nytter altså ikke, at politikerne gemmer sig bag embedsværkets svigt i denne sag. Hverken til vands eller lands. Svindlen og magtmisbruget er blevet påtalt i fuld offentlighed. Gentagne gange. Ikke mindst i denne avis. Uden seriøs politisk reaktion.

Nu må råddenskaben afdækkes. Af politikere, presse og jurister. Alt andet vil være både uanstændigt og uværdigt i et demokrati. Og sæt gerne Pagh i spidsen for den juridiske afdækning, hvis I tør på Christiansborg.

(Indlægget har også været bragt som leder i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top