Begmand til uvildigheden

Landbruget risikerer fortsat at blive reguleret katastrofalt hårdt, skriver BL-formand, der kalder COWI-rapport for makværk

lup1000

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Konsulenter fra rådgivningsfirmaet COWI har netop blåstemplet de fejlagtige indberetninger om nitratindholdet i dansk grundvand. Mage til talentløst og indspist konsulentarbejde skal man lede længe efter!

Tydeligvis alt for tætte bånd

Hvor er uvildigheden i udarbejdelsen af rapporten, må man spørge. COWI har gennem en årrække udført en lang række opgaver for det miljø- og fødevareministerium, som man fik til opgave at undersøge. Tætte bånd mellem undersøger og undersøgte har åbenlyst været med til at påvirke rapportens resultat.

Landbrugsjord i Bispebjerg og på Nørrebro?

De ellers skarpe spørgsmål, der stilles først i rapporten, besvares med vage ministerielle vendinger. Vi får intet svar på, hvordan målepunkternes repræsentativitet skulle være sikret. Og når EU’s nitratdirektiv kræver, at målepunkterne skal være under landbrugsjord – hvorfor godkender COWI så, at man alligevel har målt i adskillige byområder, eksempelvis under Bispebjerg Hospital og Nørrebro Bycenter?

EU har et forkert indtryk

Nu forsøger nogen at sælge makværket fra COWI som en ”begmand til landbruget”. Men landbruget har ikke opfundet problemstillingen: Hele balladen om de danske indberetninger begyndte med en udmelding fra EU-kommissionen, der havde fået den fejlagtige opfattelse, at hele 20 % af dansk grundvand havde for høje nitrat-koncentrationer. Et tal, som samtlige eksperter kalder vildt overdrevet.

COWI-rapporten har ikke formået at lukke debatten om dét spørgsmål – og dermed risikerer dansk landbrug fortsat at blive reguleret katastrofalt hårdt som følge af misvisende indberetninger. Alt dette til ingen verdens nytte.

Scroll to Top