BL: Slåningsfrist er absurd

Landbrugsstyrelsens direktør har afvist Bæredygtigt Landbrugs anmodning om at udsætte fristen for slåning af græs- og brakarealer

kalvebod_graes

Fredag den 15. september udgør fristen for slåning – og sådan forbliver det.

Bæredygtigt Landbrug har ellers lagt pres på Landbrugsstyrelsen for at få udskudt fristen. Men selv om styrelsens direktør Jette Pedersen lægger op til, at “landmænd, der kan dokumentere, at de er omfattet af usædvanlige omstændigheder i år, vil kunne få den fulde støtte for deres arealer”, er BL skuffet over svaret:

Grotesk at en dato er afgørende

”Det er selvfølgelig positivt, at vi dermed har bidraget til at redde nogle af vores medlemmer her og nu. Men datotyranniet skal ikke diktere god landbrugsskik. Det er grotesk, at en dato skal være afgørende for, om landmændene kan få anerkendt et areal, når området helt åbenlyst er et landbrugsareal”, lyder det fra BL’s direktør Hans Aarestrup.

”Man kunne naturligvis godt gøre grin med emnet og advare vores medlemmer om, at man er gået for langt med busk-rydderen, hvis der pludselig er flere fisk end fugle. Men emnet er for alvorligt: Mange landbrugsarealer er så forsumpede, at det ikke er muligt at opretholde landbrugsaktivitet på markerne og dermed heller ikke at overholde slåningsfristen. Når vores medlemmer søger om landbrugsstøtte, er det umuligt at forudsige, hvilke arealer der vil være forsumpede i efteråret – og ofte er det kommunernes utilstrækkelige vandløbsvedligeholdelse, der er skyld i problemet”, tilføjer han.

Jurist: I strid med EU-retten

Ifølge BL’s chefjurist Nikolaj Schulz bør reglerne ændres straks – i stedet for at man fra myndighedernes side omgår egne regler ved at kalde regnvejr og dårlig vandløbsvedligeholdelse for force majeure.

”Fristen er både absurd og i strid med EU-retten”, fastslår Nikolaj Schulz.

Læs nyheden “Sådan påberåber du dig force majeure” fra Landbrugsstyrelsen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top