Esben Lunde Larsen står over for nye problemer

Aldrig så snart er minister Esben Lunde Larsen (V) sluppet for fiskebaronerne, før han igen har problemer. Denne gang med vrede bønder

eu-flag

Af Erik Høgh-Sørensen

Godt nok ventes en konsulentrapport fra COWI fredag at rense ministeren og hans miljøembedsmænd for bevidst at have givet EU et fejlagtigt indtryk af nitratforurening i dansk grundvand.

Men COWI kan næppe afslutte ministerens strid med landbruget om drikkevand, miljø, gødning, landmændenes konkurrenceevne og grundlæggende retsprincipper.

Konsulenter kaldt ind

Forhistorien er, at organisationen Bæredygtigt Landbrug allerede i sensommeren 2016 intensiverede kritikken af Lundes EU-data.

Ifølge bønderne var der tale om en fejlagtig mangedobling af den indberettede grundvandsforurening, som derpå medførte forfejlede dyrkningsrestriktioner på basis af EU’s krav.

For at få styr på fakta betalte Esben Lunde Larsen hen over sommeren COWI’s konsulenter for at se på sagen.

Lugten af dansk gylle

Nu er resultatet næsten klar, men det fremgår ikke tydeligt, at konsulenterne overhovedet har haft kontakt til EU-Kommissionen. I så fald er rapporten ”Nitratovervågning og indberetning til EU” næppe millioner af skattekroner værd. [1]

Tilsyneladende har lugten af gylle bredt sig til Bruxelles, for stiller man (som jeg) skriftlige spørgsmål til EU-Kommissionens såkaldte ”nitrat-team”, får man som det eneste utvetydige svar, at ingen vil citeres for noget.

Det er værd at hæfte sig ved.

Ingen EU-embedsmand vil åbenbart med navns nævnelse og titel træde frem for at bekræfte Lundes påstand om, at EU-Kommissionen står på den danske ministers side i hans strid med dansk landbrug.

Fra andres ”onde tro” til egne fejl

Forløbet kunne godt tyde på noget helt andet. Den 3. marts skrev Miljøstyrelsens vicedirektør Mads Leth-Petersen, at Bæredygtigt Landbrug kunne være ”i ond tro” på grund af bøndernes kritik. [2]

Få uger senere, den 31. marts, erkendte Miljøstyrelsen pludselig i en pressemeddelelse, at der var ”fejl i EU’s arbejdspapirer” og ”fejlagtig håndtering af data fra Kommissionens side”.

I slutningen af maj kunne landbrugs-journalister så afsløre, at fejlene alligevel ikke var EU’s. Fejlene var Miljøstyrelsens egne. [3]

Fra Afrikas Horn

Embedsværket søger altså konsekvent at hemmeligstemple egne fejl, hvilket hidtil har fået minister Lundes opbakning, direkte eller indirekte.

Miljøstyrelsen viste sig at have indleveret langt færre målinger til EU end påstået [4], og nogle af Miljøstyrelsens målesteder var angivet til at have deres geografiske koordinater i omegnen af Afrikas Horn.

Alligevel fastholdt vicedirektør Mads Leth-Petersen, at fejlene ikke har skadet danske bønder.

Er Folketinget blevet fejlinformeret?

I de kommende dage vil debatten nok blusse op igen, for Lunde og embedsmændene har måske fejlinformeret Folketinget om støtten fra EU-Kommissionen.

I hvert fald bærer ministereriets fremlagte dokumentation, som i øvrigt er præget af stærkt ledende spørgsmål, ikke EU-Kommissionens brevhoved. Det ville ellers være naturligt, når nu Lunde så flittigt citerer Kommissionen. Ej heller er nogen EU-embedsmand nævnt ved navn i dokumentet. [5]

For sin del nægter EU-Kommissionen i svarmails til denne blogger at fortælle, hvor stor en procentdel af de danske målinger, der ligger over EU’s grænse på 50 milligram nitrat per liter vand.

EU’s kontrolinstans vil altså ikke bekræfte Miljøministeriets tal.

Tre-cifrede milliontab?

På baggrund af fiskekvotesagen kan sagen i teorien blive et nyt troværdigheds-knæk for ministeren, men måske især for de danske embedsmænd, der håndterer miljø, fødevarer, fiskeri og landbrug.

Hvis deres indgreb mod landbruget er forkerte, er det et brud på EU’s konkurrencelove og et slag mod danske landmænds konkurrenceevne.

Den slags fejl kan i givet fald koste trecifrede millionbeløb og ramme både planteavlere og svineproducenter uden at gavne miljøet. 

Noter:

[1] I forbindelse med dette blogindlæg har COWI ikke ønsket at oplyse prisen for skatteyderne. Prisen kan typisk være cirka to til fire millioner kroner.

[2] www.altinget.dk/miljoe/artikel/miljoestyrelsen-er-baeredygtig-landbrug-i-ond-tro.

[3] Oplysningerne blev afsløret prisværdigt af journalister både fra organisationen Bæredygtigt Landbrug og avisen Effektivt Landbrug. Journalister på danske storby-medier har derimod ignoreret historien, selvom gylle tidligere har udløst en Cavlingpris.

[4] EU fik kun data fra 595 målepunkter og ikke 1.255 som tidligere hævdet.

[5] Ministeriet nægter at oplyse navn og stilling på de personer i EU-Kommissionen, som ifølge ministeriet bakker Esben Lunde Larsens forklaring op.

(Erik Høgh-Sørensen er partner i Analyseenheden 4V med speciale i markedsanalyse, eksportstrategi og kommunikation. Han har tidligere været kommunikationschef i en Mærsk-division og EU-korrespondent for Ritzau i Bruxelles. Erik Høgh-Sørensen er folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Han er endvidere foredragsholder og forfatter, senest til bogen ”Mod Vinden. Danmarks plads i Europa”. Dette indlæg har også været bragt på www.borsen.dk). 

Scroll to Top