Landbruget i et vadested

BL's formand kommenterer her på både den internationale evaluering af de danske kvælstof-modeller samt arbejdet i vandrådene

flemming-fuglede-joergensen-vinter

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Lige nu arbejdes på højtryk på mindst to alvorlige udfordringer i den forkerte måde, Danmark har implementeret EU’s regler på til skade for dansk landbrug.

Vigtig faglig kulegravning

Dels er en gruppe internationale forskere ved at udarbejde en endelig rapport med deres evaluering af den danske indsats omkring vandplanerne.

Det er en faglig dybdegravning, der er utrolig vigtig for landbrugserhvervet. Bæredygtigt Landbrug håber på – og kan også se i det foreløbige udkast til rapporten – at de internationale forskerne har fokus på både N (kvælstof) og P (fosfor) og forholdet imellem dem – og ikke kun på landbrugets N – som den hidtidige danske indsats har haft. Rapporten kritiserer tydeligvis den ensidige fokusering på kvælstof i den danske miljøregulering af landbruget.

Ensidig fokusering er ødelæggende

Denne ensidige fokusering har været ødelæggende for det danske landbrug, og først efter landbrugspakken kan vi landmænd igen glæde os over høsten. Afgrøderne fik mere gødning, og de foreløbige høstresultater i den næsten afsluttede høst tyder på, at både mængde og kvalitet er den bedste i mands minde. Takket være den ekstra gødning. Bæredygtigt Landbrug håber, politikerne lytter efter de internationale forskere.

Vandløb skal også kunne lede vand væk

Der arbejdes også landet over i såkaldte vandråd for at evaluere de danske vandløb i forhold til vandplanerne. Men både datagrundlag og viden i de vandråd er for ringe.

Mange ønsker, at stort set alle vandløb optages i EU’s vandområde-planer. Det kræver høje miljømål, som mange vandløb slet ikke kan opfylde, og en indmelding er forpligtende. I Bæredygtigt Landbrug glæder vi os over de mange danske vandløb og livet i og omkring dem.

Men vandløb skal også kunne lede vand væk til glæde for huse, veje, kældre, haver og marker, der ikke må oversvømmes. Vandløb kan vedblive med at have samme status som nu, selvom de ikke meldes ind i EU’s planer. Danmark skal ikke overimplementere på dette punkt. Den endelige afgørelse træffes af politikerne.

Håber på politikere med hår på brystet

Politisk er det derfor et spændende efterår for landbruget.

Vi håber, politikerne har hår på brystet til at bryde med årtiers fejlregulering af landbrugserhvervet, så landbruget fortsat kan blive omdrejningspunktet i lokalsamfundene.

Scroll to Top