Sløj kulegravning af grundvandssagen bør gå om

Hvad er niveauet for nitratindholdet i det danske grundvand? Dét spørgsmål står vi stadig tilbage med efter COWI-rapporten, skriver Jørn Dohrmann

joergen-dohrmann

Af Jørn Dohrmann (DF), medlem af Europa-Parlamentet

Da jeg tilbage i januar måned fik EU-Kommissionens svar på, hvordan den opfatter grundvandets tilstand i Danmark, kom der for alvor fart på den såkaldte grundvandssag.

Svaret viste, at der fra dansk side er blevet indberettet meget nedslående værdier for nitratindholdet i grundvandet til Kommissionen.

Adskillige fejl påpeget

Dygtige journalister i fagmedierne har siden gravet videre i sagen, uafhængige fagfolk såvel som landbrugsorganisationerne har påpeget adskillige unøjagtigheder, og Kommissionen har efterfølgende op til flere gange bekræftet deres opfattelse af grundvandets tilstand.

Gang på gang har både den ansvarlige minister og Miljøstyrelsen afvist, at der er blevet fejlkommunikeret til Kommissionen, og at landbruget på den baggrund skulle været blevet unødigt reguleret. Alligevel følte de ansvarlige autoriteter sig nødsaget til at lave en såkaldt kulegravning af nitratindberetningerne.

Kulegravningen, foretaget af rådgivningsvirksomheden COWI, viser nu, at der intet er at komme efter.

Alt er overholdt fra myndighedernes side.

Men er det nu også det?

Vi er ikke nået til bunds

Lige nu står vi tilbage med en kulegravning, hvor det mest centrale punkt i denne sag stadig står ubesvaret hen: Hvad er niveauet for nitratindholdet i det danske grundvand? Både Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug har allerede været fremme med nye centrale kritikpunkter, som stiller tvivl ved COWI’s undersøgelse.

Vi mangler også stadig at få svar på, hvorfor Kommissionen slet ikke er inddraget i undersøgelsen.

Kulegravning af et område indebærer at komme fuldstændig til bunds i en sag.

Det kan vi i hvert fald godt konstatere, at vi overhovedet ikke er kommet med COWI-rapporten. Jeg vil ikke begynde at beskylde folk for politisk bestillingsarbejde, men jeg forventer da, at der kommer en del to af rapporten, så vi kan få svar på de stadig åbne og helt centrale spørgsmål.

Eller også må vi få lavet en ny – og ikke mindst uvildig – undersøgelse.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Scroll to Top