BL efter dom om lysåbne arealer: Landmænd skal kompenseres

Medlem af Bæredygtigt Landbrug, Poul Koch, har netop vundet principiel retssag mod Landbrugsstyrelsen og Kammeradvokaten

nikolaj-med-traktor-naerfoto

Landbrugsstyrelsen er under voldsomt pres i sagen om lysåbne arealer, og en større gruppe af landmænd bør nu kompenseres.

Det er ifølge Bæredygtigt Landbrug den logiske følge af en nylig dom:

Nu har endnu et BL-medlem vundet en retssag

Landmand og BL-medlem Jørgen Mølhus Jørgensen samt BL vandt over Landbrugsstyrelsen (det tidligere NaturErhvervstyrelsen) i sagen om lysåbne arealer tilbage i år 2015. Sejren fik dengang Landbrugsstyrelsen til at lave en massegenoptagelse på ca. 200 sager. Nu har et andet BL-medlem, Poul Koch, vundet ved domstolene over staten og Kammeradvokaten i en tilsvarende sag om lysåbne arealer.

”Det her burde få Landbrugsstyrelsen til at foretage en langt større genoptagelse af sagerne, men i stedet vælger styrelsen at anke denne ellers meget oplagte sag. Det er helt utvivlsomt, at styrelsen har haft en ulovlig praksis ved ikke at anerkende visse arealer som hektarstøtte-berettigede”, siger Nikolaj Schulz, chefjurist i BL.

Ulovlig retstilstand blev opretholdt

Landbrugsstyrelsen har ifølge chefjuristen – på trods af bedre vidende – fastholdt en ulovlig retstilstand, som et ukendt antal landmænd har indrettet sig efter. De har altså undladt at søge om støtte, fordi de troede på myndighedernes udlægning af reglerne. Disse sager er aldrig blevet undersøgt.

”Det kan være 100 hektar, men det kan også vise sig at være langt mere. Med den nuværende dom er det helt åbenlyst, at denne gruppe landmænd er blevet snydt og nu skal kompenseres. Dommen skriver det, vi hele tiden har sagt og i øvrigt gjort Landbrugsstyrelsens opmærksom på”, fortæller Nikolaj Schulz.

Den nylige sag blev ført af advokat Uffe Baller fra Interlex.

Chefjurist opfordrer til frit lejde

”Landbrugsstyrelsen skal op i et helt andet gear. Og hvis de ikke laver en reel og omfattende undersøgelse af alle landmænd, er der tale om systematisk snyd og en egentlig skandale. Vi har tidligere opfordret til en frit lejde-ordning, hvor landmænd kan anmelde lysåbne arealer og få disse anerkendt. En sådan løsning vil være at foretrække og bør straks iværksættes”, lyder det fra BL’s chefjurist.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk, og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top