BL til energiminister: Biogasanlæg fungerer ikke uden driftstilskud

Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup og bestyrelsesmedlem Gustav Garth-Grüner har netop været til møde med Lars Chr. Lilleholt

energiministerbesoeg

Støtteordninger i relation til biogasanlæg var på dagsordenen, da repræsentanter for Bæredygtigt Landbrug forleden mødtes med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

”Biogasanlæg fungerer ikke uden tilskud. De kan ikke køre med anlægstilskud alene – uden driftstilskud falder det hele på gulvet”, forklarer BL’s direktør Hans Aarestrup om besøget i ministeriet i Stormgade i København.

Bønder har bundet mange penge i anlæggene

Sammen med BL’s politiske næstformand Gustav Garth-Grüner forsøgte direktøren at overbevise ministeren om vigtigheden af, at de mange landmænd, som har kastet sig ud i biogas-investeringer, ikke bør efterlades med håret i postkassen.

”Hvis tilskuddene ikke fortsætter til disse anlæg, kommer de til at stå stille. Og de bønder, som har bygget disse anlæg, har bundet voldsomt mange penge i dem. Det giver heller ingen mening at bygge nye anlæg, hvis man ikke holder liv i dem, der er”, forklarede Hans Aarestrup til energiministeren.

”Landmænd med biogasanlæg ved ikke, hvad morgendagen bringer. De ønsker stabilitet i driften”, supplerede Gustav Garth-Grüner.

Forventning om at det offentlige hjælper

Opfordringen til minister og ministerium om at sikre driftsstøtten til biogasanlæg – der tydeligvis ikke kan løbe rundt, hvis man alene støtter dem i etableringsfasen – kommer som opfølgning på en lignende dialog med Energistyrelsen. BL’s holdning er muligvis en overraskelse for mange, fordi foreningen ikke normalt hylder støtteordninger af nogen slags. Helt særlige omstændigheder i denne sag gør det dog aktuelt at afvige princippet:

”Landmændene har haft en berettiget forventning om, at det offentlige vil hjælpe dem med det her”, sagde Hans Aarestrup på mødet.

Minister er lydhør – men omkostningerne er eksploderet

Lars Chr. Lilleholt var tydeligvis lydhør overfor indsparket fra BL – men betonede også på mødet forleden, at det er en udfordring, at støtten til biogas er eksploderet.

”Ministeren fortalte os, at der gives relativt mere i støtte til biogas end til andre energikilder. Omkostningerne har rundet en milliard kr., og staten udskriver således en regning, der bliver større og større dag for dag”, siger Hans Aarestrup.

Lilleholt er fortaler for biogas

Energiministeren understregede dog på mødet, at han er en klar fortaler for biogas – og udmærket forstår landmændenes bekymring for fremtiden og ønske om stabilitet i driften af biogasanlæggene.

”Han er enig i, at vi har en udfordring. Energiministeren fortalte os, at det derfor også er vigtigt for vores erhverv at synliggøre, hvad miljøeffekten er af biogas. For der er ingen tvivl om, at biogas er godt for miljøet – og i øvrigt er med til at spare CO2”, lyder det fra BL-direktøren.

BL har lovet energiministeren også fremadrettet at orientere ham om det vigtige tema set fra landbrugets perspektiv.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk, og Morten Okkels, mok@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top