Borgmestermøde om vandområdeplaner

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), var i ugens løb vært for et uformelt arbejdsmøde med formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede, og faglig direktør Jørgen Evald. På dagsordenen var vandområdeplanerne og deres konsekvenser for Limfjordsområdet samt arbejdet i vandrådene. Det blev en konstruktiv debat om planer og konsekvenser samt det fælles ønske om

borgmestermoede

Jørgen Evald lagde ud med en faglig orientering omkring vandområdeplanernes mål og midler. Han understregede, at hvis de nuværende mål om kvælstofreduktion på 2.122 t kvælstof i Limfjordsområdet opretholdes, betyder det braklægning af mindst 1/3 af landbrugslandet omkring Limfjorden – uden at de ønskede miljømål bliver indfriet.

Planerne fokuserer nemlig ensidigt på reduktion af N (kvælstof), mens reduktion af P (fosfor) helt udelades. Det er forholdet mellem N og P, der har betydning for vandmiljøet, understregede han. Men en plan for P har man ikke i Danmark.

Internationale forskere afviser dansk forestilling

Flere af de antagelser, den danske model bygger på, er netop tilbagevist af en gruppe internationale forskere, der er sat til at evaluere de danske vandområdeplaner, fortalte Jørgen Evald.

I Danmark har man hidtil ment, at en lyssvækkelse i vandmiljøet er forårsaget af N-udledning. Den sammenhæng findes ikke, ifølge de internationale forskere. Samtidig bygger planerne på årets samlede udledning af N, mens det reelt mest er sommerudledningen, der har betydning for alge-opblomstringen. Sommerudledning stammer ikke primært fra landbruget. Punkt for punkt kunne Jørgen Evald således angribe de omfattende planer. Konklusionen af planerne er, at hvis alle andre virkemidler fungerer optimalt, må man alligevel braklægge mindst 1/3 af landbrugslandet. Og så tilføjede BL-direktøren: Man kan kun fjerne N en gang, og flere af virkemidlerne falder så at sige over hinanden. Derfor kan den reelle braklægning blive større.

Disse indgreb vil få meget store konsekvenser for landbrugsproduktionen og det omliggende samfund. Det vil gå ud over mulighederne for husdyrhold og dermed beskæftigelsen på både slagterier og mejerier samt i mange håndværksvirksomheder.

Sådanne vandområdeplaner vil påvirke hele landsdelens økonomiske muligheder negativt, understregede Flemming Fuglede.

Opfordrer til samlet protest

BL opfordrede på den baggrund til, at Mogens Gade og de andre Limfjords-borgmestre til at protestere mod vandområdeplanerne og de alvorlige konsekvenser, planerne vil have for hele landsdelen. Her har borgmestre og landbrug sammenfaldende interesser: En opblomstring af lokalområderne.

De lokale politikere kan i deres argumentation ud over de faglige problemer slå på, at de ønsker at få forelagt de økonomiske konsekvensberegninger, som EU foreskriver, inden vandområdeprojekter søsættes. Sådanne konsekvensberegninger er endnu ikke udført i Danmark. Landspolitikerne blev reelt ført bag lyset, da de vedtog planerne, idet de ikke havde informationer om planernes økonomiske konsekvenser, da de blev vedtaget.

Borgmesteren er opmærksom på problemet

BL gjorde det klart, at det vil være halsløs gerning at gå i gang med så omfattende planer uden et klart overblik over økonomien. Det nikkede borgmesteren til. Mogens Gade er meget opmærksom på planernes konsekvenser for både beskæftigelsen og virksomhedernes muligheder i kommunen.

BL-repræsentanterne fortalte også Mogens Gade om frustrerende oplevelser i vandrådsarbejdet. Borgmesteren understregede, at vandløb skal kunne føre vand væk og understregede, at Jammerbugt Kommune har gjort en stor indsats for at forbedre vandløbenes vandføringsevne.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top