COWI blev håndplukket – og det blev holdt hemmeligt

COWI var de eneste, der fik tilbuddet om at lave rapporten om indberetningerne om nitrat i det danske grundvand til EU-Kommissionen

pl_jning560

Det er ren matematik.

Kravene til, hvem der skulle lave rapporten om indberetningerne til EU-Kommissionen om nitrat i det danske grundvand, så på papiret neutrale ud. Men i virkeligheden blev COWI håndplukket af departementet i Miljø- og Fødevareministeriet.

System med en klar mangel

”Systemet har nogle klare mangler. Embedsværket kan foregive, at der sker en neutral og objektiv udvælgelse, men i virkeligheden kan de selv vælge, hvem de ønsker skal lave rapporten”, siger Hans Aarestrup, der er direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Den måde, COWI blev udvalgt på, var ikke gennem en EU-udbudsrunde, hvor konsulentfirmaer kunne byde ind med et tilbud. Derimod brugte embedsværket SKI-rammeaftalen. Dette bryder ikke nogle regler, men det betyder, at der ikke er en udbudsrunde. Derimod sker en direkte tildeling af opgaven. Dette blev gjort for, at undersøgelsen kunne komme hurtigt i gang.

“Fuld åbenhed om dette udbud?”

Efter at Esben Lunde Larsen på et samråd den 23. marts i år lovede en uafhængig rapport, spurgte Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti den 27. marts ministeren skriftligt:

”Ministeren oplyste ligeledes, at denne analyse vil blive gennemført efter et offentligt udbud efter en rammeaftale, jf. Statens indkøbsaftaler. Kan ministeren bekræfte, at der vil blive fuld åbenhed om dette udbud, og vil ministeren oversende et notat, der beskriver rammen for analysen?”

Det kom der et svar på den 20. april fra Esben Lunde Larsen og kontorchef, senere afdelingschef Christian Vind fra Miljø- og Fødevareministeriet.

”Tildelingen sker ved en vægtning af kvalitet (70 %) og økonomi (30 %). Kvaliteten bedømmes i forhold til den enkelte opgave ud fra konsulenthusenes beskrivelse af deres ydelser. Prisen er opgjort af SKI for de enkelte konsulenthuse. Det konsulenthus, der har den bedste score, kontaktes derefter for at høre, om de har aktuel kapacitet til at løse opgaven”, skriver ministeriet i et svar til Pia Adelsteen.

COWI var udvalgt, da svaret kom

Det kunne lyde som en neutral udvælgelse af det konsulenthus, der skulle lave rapporten. Men hvor prisen er et fast parameter, er det embedsværket, der laver en konkret vurdering af konsulentvirksomhedernes kvalitet. Dermed er det helt op til embedsmændene, hvem der får tilbudt at lave en rapport.

Men svaret kom også på et tidspunkt, hvor COWI for længst var udvalgt til at lave rapporten og var gået i gang. COWI blev spurgt den 4. april og havde accepteret opgaven den 7. april, viser Bæredygtigt Landbrugs aktindsigter. Alligevel blev dette ikke nævnt i svaret fra ministeren.

Samme dag som svaret til folketingsudvalget faldt, den 20. april, sad embedsværket i ministeriet og holdt sit første styregruppemøde med COWI.

Dokument fra Folketinget kan ses HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk, og Morten Okkels, mok@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top