COWI’s forsvar: Hemmelig aftale

COWI brød reglerne for kontakt med Miljøstyrelsen og GEUS, da firmaet lavede rapporten om indberetningerne til EU-Kommissionen. Nu påberåber man sig en ukendt aftale…

tina-krarup1000

Der ligger en hemmelig aftale mellem COWI og Miljø- og Fødevareministeriet om, at konsulentfirmaet gerne måtte ringe til Miljøstyrelsen og GEUS sent i forløbet for udarbejdelsen af den påståede ”uvildige” rapport om nitrat i det danske grundvand.

Dét er COWI’s forsvar mod Bæredygtigt Landbrugs afsløring af, at konsulentfirmaet har brudt reglerne i den kontrakt, de har indgået med Miljø- og Fødevareministeriet.

Håbløs bortforklaring

”Det er jo fuldstændigt håbløst, at COWI siger, at de har en aftale, der er hemmelig. De har skrevet under på en kontrakt, der klart siger, at de kun må lave mundtlige interviews i den indledende fase. Det er den, der gælder”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Bæredygtigt Landbrug har søgt aktindsigt i korrespondancen mellem COWI og henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen og GEUS. Den aftale, som COWI påberåber sig, fremgår ingen steder. COWI’s pressechef Charlotte Holm ønsker ikke at fremlægge nogen form for dokumentation for, at COWI har indgået denne aftale med departementet i Miljø- og Fødevareministeriet.

Det selvom der er en klar præcisering i kontrakten for, hvordan COWI måtte kontakte Miljøstyrelsen og GEUS.

Klar tale i kontrakt-formuleringen

I opgavebeskrivelsen står der:

”Opgaven vil være forankret i Miljø- og Fødevareministeriets departement. Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter for departementet og leverandøren. Dialog mellem leverandør og MST og GEUS vil foregå skriftligt. Disse spørgsmål sendes via departementet. Interviews mellem leverandør og MST og GEUS vil kunne foregå mundtligt som led i den indledende proces”.

Gentagne telefoniske henvendelser

Som Bæredygtigt Landbrug har dokumenteret, har COWI gentagne gange sent i forløbet kontaktet GEUS og Miljøstyrelsen telefonisk – det skete eksempelvis den 1. september, hvor Joachim Raben-Levetzau, som indtil 2013 arbejdede i Miljøstyrelsen, ringede til GEUS.

Dette skete altså blot en uge, inden rapporten blev offentliggjort og næsten fem måneder efter rapporten blev sat i gang. Alligevel mener COWI, at reglerne er overholdt.

”Det er i fuld overensstemmelse med opgavens præmisser, at vi har haft mulighed for undervejs i forløbet at interviewe de centrale interessenter. I vores opstartsfase betingede vi os yderligere muligheden for at lave opfølgningsinterviews af interessenter gennem hele analyseperioden, hvis behovet skulle opstå”, skriver pressechef Charlotte Holm i en mail.

Dette står dog i klar kontrast til den ovenstående ordlyd i kontrakten: ”Dialog mellem leverandør og MST og GEUS vil foregå skriftligt” og ”Interviews mellem leverandør og MST og GEUS vil kunne foregå mundtligt som led i den indledende proces”.

Definition blev ændret med tilbagevirkende kraft

Charlotte Holm benægter, at telefonsamtalen, der blev aftalt den 1. september, betød en ændring af definitionen for, hvor man skal søge nitrat i det danske grundvand, selvom det i mailen bliver beskrevet, at det er det, man skal tale om.

Definitionen blev ændret, så den nu også gælder de områder under København, hvor Bæredygtigt Landbrug påviste, at Miljøstyrelsen indberettede landbrugspåvirkede områder til EU-Kommissionen.

Muligheden for at COWI overhovedet kunne interviewe MST og GEUS blev også først tilføjet, efter at Blåt Fremdriftsforum i første omgang havde fået en anden udmelding. Da udkastet til kontrakten kom i høring i forummet, stod der blot, at ”Dialog mellem leverandør og MST og GEUS vil foregå skriftligt”.

Muligheden for mundtlige interviews blev altså ikke nævnt. En aktindsigt viser, at ingen i Blåt Fremdriftsforum bad om denne ændring, da de havde mulighed for at kommentere udkastet til kontrakten.

Endnu en regel blev brudt konstant

Men problemerne stopper ikke der. Som kontrakten fortæller, så skal kontakten mellem COWI og Miljøstyrelsen og GEUS foregå gennem departementet.

”Dialog mellem leverandør og MST og GEUS vil foregå skriftligt. Disse spørgsmål sendes via departementet”.

Bæredygtigt Landbrugs aktindsigt viser, at denne regel er blevet brudt konstant. Dialogen er sket direkte. Både til Miljøstyrelsen og GEUS. Udover telefonsamtalerne har det været standard at skrive mails direkte til de ansvarlige ansatte hos de myndigheder, hvilket kontrakten direkte foreskriver ikke er tilladt.

COWI ønskede ikke at svare på opfølgende spørgsmål fra Bæredygtigt Landbrug.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top