Dansk Planteværn kræver berigtigelse fra Danmarks Naturfredningsforening

Fejl-fyldt annonce fra DN kan medføre, at danske landmænd fejlagtigt kan komme under anklage for at benytte fuldt lovlige planteværnsmidler. Dansk Planteværn kræver nu en berigtigelse, så debatten omkring brugen af pesticider kan foregå på et oplyst grundlag

ryegaard-2016-5

Den 25. oktober bragte Danmarks Naturfredningsforening helsidesannoncer i landsdækkende medier med en liste over planteværnsmidler, som foreningen skriver er forbudt til brug i Danmark.

Men på listen findes flere midler, der fortsat er godkendt i Danmark, og derfor kræver Dansk Planteværn – paraplyorganisation for planteværnsindustrien – nu en berigtigelse.

Hvorfor kaldes stofferne forbudte?

”Når Danmarks Naturfredningsforening i helsidesannoncer udstiller fuldt lovlige og godkendte midler som ulovlige, så frygter vi i Dansk Planteværn, at danske landmænd på et fejlagtigt grundlag kan blive anklaget for at benytte ulovlige produkter”, siger Helle Græsted Bennedsen om baggrunden for kravet.

Efter en gennemgang af listen bestående af 31 aktivstoffer har Dansk Planteværn konstateret, at der er anført fire aktivstoffer, der ikke er forbudt til brug i Danmark, men som i annoncen anføres som ’Forbudt’, og det drejer sig om midler, der markedsføres af foreningens medlemsfirmaer.

Skaber et misvisende billede af planteværnsmidler

Hos Dansk Planteværn mener man, at annoncen, der er et led i Danmarks Naturfredningsforenings såkaldte Øktober-kampagne, er med til at give et misvisende billede af brugen af planteværn i Danmark.

”Det er uheldigt, at DN med den fejl-fyldte annonce er med til at skabe myter omkring brugen af plantebeskyttelse i Danmark”, lyder det fra Helle Græsted Bennedsen, og direktøren påpeger, at et vigtigt første skridt på vejen mod en mere nuanceret debat er, at indlæg i debatten baseres på fakta.

Opfordring til dementi

I et brev til direktør i DN, Søren Bojer Nielsen, skriver Helle Græsted Bennedsen blandt andet: 

”Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at Danmarks Naturfredningsforening bringer en tydelig berigtigelse af listen, så det sikres, at der formidles korrekte fakta omkring hvilke plantebeskyttelsesmidler, der må anvendes i dansk produktion”.

Oplistningen af følgende midler i annoncen fra DN har givet anledning til kritik fra Dansk Planteværn:

Diquat er angivet som forbudt i 1995, men der findes godkendte produkter på markedet (5), og seneste godkendelser løber fra 7/1-2008 til 30/6-2018. Aktivstoffet er under revurdering i EU.

Dichlorprop er angivet som forbudt i 1997, men der findes godkendte produkter på markedet (1+1*) indeholdende den ene enantiomer dichlorprop-p, og godkendelsen løber frem til 31/10-2018.

2,4-D er angivet som forbudt i 1997, men der findes godkendte produkter på markedet (2+1*), og seneste godkendelser løber fra 29/1-2013 til 1/4-2018. Produkterne er under revurdering.

Aclonifen er angivet som forbudt i 2016, men der findes godkendte produkter på markedet (3), og seneste godkendelser løber fra 27/1-2015 til 31/7-2022.

Flupyrsulfuron er angivet som forbudt i 2018, der findes godkendte produkter på markedet (2), hvor godkendelsen udløber 12/12-2017 som følge af manglende fornyelse af EU-godkendelse af aktivstoffet (forbud mod anvendelse fra 13/12-2018).

*Produkt afmeldt, udløbsdato for brug.

(Kilde: Dansk Planteværn)

Scroll to Top