Fagligheden må i højsædet – det må vi da kunne blive enige om?

BL's formand Flemming Fuglede forstår ikke, at Landbrug & Fødevarer tilsyneladende går ind for nyttesløse kvælstofreduktioner

flemming-fuglede-egon-kjoeller-2

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Landbruget skal reguleres på et fagligt korrekt grundlag.

Det er Landsforeningen Bæredygtigt Landbrugs hovedbudskab. Derfor er det glædeligt, at en gruppe internationale forskere tidligere på måneden gav Bæredygtigt Landbrug ret i, at man ikke skal regulere på baggrund af grovmaskede modeller fjernt fra virkeligheden, og at man ikke ensidigt skal fokusere på reduktion af det vigtige kvælstof (N), men skal se specielt på forholdet mellem N og P (fosfor).

Intet behov for ensidig kvælstofreduktion

Derfor er det også med forfærdelse, at vi ser viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt udtale sig fagligt helt uforsvarligt om regulering af landbruget (Altinget 25.10.17). Hvidtfeldt viser, at han ikke forstår de faglige sammenhænge.

Hvidtfeldt siger: ”Der er nok også behov for nogle kvælstofreduktioner”. Nej, hr. Hvidtfeldt – der er behov for at se på sammenhængen mellem N og P. Velgødede planter i trivsel, der gødes efter landbrugspakkens normer, spiser op og efterlader mindre til miljøet end planter i misvækst. Der et intet behov for en ensidig N-reduktion som den, vi har set de seneste 25 år, hvor vores afgrøder sultede, og vi måtte importere både brødkorn og ekstra sojaprotein. Det er en ommer, hr. Hvidtfeldt.

Er L&F tilhænger af kvalitetsforringelse af kornet?

Hvidtfeldt siger: ”Og så længe staten betaler landmændene for indsatserne, så kan jeg ikke se nogle problemer i, at der bliver reduceret kvælstof.” Den udtalelse er direkte arrogant. Hvorfor skal vi alle sammen i det danske samfund sættes i unødige udgifter, fordi landbruget skal reguleres fagligt ukorrekt? Hvad er det for et sløseri med andres penge? Og hvad med kvalitetsforringelsen af afgrøderne? Skal vi igen til at importere korn for at kunne bage? Det er en ommer, hr. Hvidtfeldt.

De internationale forskere kritiserer jo netop den ensidige danske fokusering på kvælstof – hvorfor vil Landbrug & Fødevare-toppen så stadig kappe i landbrugets næringsstoftilførsel på ufagligt grundlag? Bæredygtigt Landbrug har forstået, at formand Merrild bakker sin ufaglige næstformand op.

Ministeren bør tage fat i kredsen bag landbrugspakken

Hvidtfeldt kommer øjensynlig med sine udtalelser for at bakke en presset minister op, så der ikke behøver ske noget på hans ministervagt. Ministeren vil jo skubbe den fagligt korrekte regulering til 2019 eller 2021, hvor hans valgperiode er slut, og det ikke er hans ministeransvar længere at ændre den katastrofale landbrugsreguleringskurs. Det er ansvarsforflygtigelse af værste skuffe.

Bæredygtigt Landbrug vil anmode om, at ministeren øjeblikkeligt tager fat i kredsen bag landbrugspakken og vandområdeplanerne og siger, at nu trykker vi på pauseknappen, indtil vi bliver kloge nok og får reguleret korrekt. Når det er bevist, at det er fagligt ukorrekt, hvad der foregår i øjeblikket, skal vi jo ikke fortsætte ad den vej. Selvom det er mest bekvemt for en minister og en viceformand.

Fagligheden må i højsædet – beviset er i de internationale forskeres nye rapport. Den skal naturligvis tages alvorligt, også af minister Lunde Larsen og toppen af Landbrug & Fødevarer.

Scroll to Top