Hvorfor støttes én gren af landbruget på bekostning af andre – uden et ordentligt vidensgrundlag?

BL's næstformand stiller et enkelt spørgsmål til de opstillede byrådskandidater overalt i landet

peter-rosendal4

Af Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Mange kommuner har valgt at benytte store summer på at servere økologisk mad i deres institutioner og kantiner.

Der er imidlertid intet bevis for, at det er sundere mad, der bliver serveret på den måde. Samtidig er det beviseligt, at der er en større emission og udledning pr. produceret enhed fra økologisk landbrug, end der er fra almindeligt, vidensoptimeret landbrug.

Hvorfor støtter I fra kommunen én gren af landbruget på bekostning af andre – uden et ordentligt vidensgrundlag?

Flere kommuner ønsker, at konventionelle landmænd aftager kommunalt spildevandsslam til at sprede på marken for at udnytte næringsstoffer.

Er det rimeligt at bede konventionelle landmænd om at modtage dette slam, hvis kommunen ikke efterfølgende selv vil bruge de konventionelle produkter? Hvordan er kommunens plan, hvis ikke slammet bliver anvendt på markerne?

Tak til alle byrådskandidater fra alle partier, at I vil svare på disse spørgsmål i god tid inden valget.

Scroll to Top