”Uafhængig” grundvandsrapport var styret af ministerium

Miljø- og Fødevareministeriet havde fingrene dybt nede i udarbejdelsen af COWI’s rapport, der undersøgte Miljøstyrelsen, GEUS og ministeriets egen rolle i grundvandsindberetningerne til EU-Kommissionen. Resultatet blev en blåstempling af myndighederne

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fotograferet den 6. juli 2015.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lovede Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget en uafhængig undersøgelse af, om myndighedernes indberetninger af grundvand til EU blev lavet korrekt.

Det viser sig nu, at embedsværket, der skulle undersøges, har været dybt involveret i udarbejdelsen af rapporten og har fået fjernet kritik i den.

De har frikendt sig selv

”Vi var blevet lovet en rapport, der med ministerens ord var ”fuldstændig uafhængig”. Nu står vi med en rapport, hvor ministeriet har frikendt Miljøstyrelsen, GEUS og sig selv. At de selv mener, at de ikke har lavet fejl, vidste vi godt i forvejen”, siger Hans Aarestrup, der er direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Det var efter heftig kritik fra netop Bæredygtigt Landbrug, at Esben Lunde Larsen i marts lovede en fuldstændig uafhængig rapport. Alligevel har ministeriets top sikret en rapport, hvor de selv havde indsigt med og kontrol over hele processen.

Det øverste embedsværk stod for styringen

Det var Miljø- og Fødevareministeriets departement – altså det øverste lag af embedsmænd i ministeriet – der stod for styringen af rapporten. Det fremgår af en række aktindsigter, som Bæredygtigt Landbrug har fået.

Departementet med departementschef Henrik Studsgaard og kontorchef Christian Vind i spidsen stod for bestillingen af rapporten. Christian Vind sad i styregruppen, og fra begyndelsen besluttede man, at der skulle laves en særlig arbejdsgruppe, hvor han var leder af møderne. Denne gruppe skulle have ugentlige møder, hvor ministeriet fik mulighed for direkte at påvirke planlægningen af processen og det egentlige arbejde med rapporten.

En af de opgaver, embedsmændene i ministeriet fik, var en intern gennemgang af et udkast af rapporten fra COWI. Her fik de muligheder for at rette rapporten til, før den blev sendt til kommentering i Blåt Fremdriftsforum – et forum hvor organisationer med interesse i vandmiljøet deltager. Hans Aarestrup undrer sig over fremgangsmåden:

Tydeligvis ikke uafhængighed

”Enhver kan jo se, at det ikke er en uafhængig rapport, COWI har udarbejdet. Jeg er helt uforstående overfor, at ministeriet mener, at de kan deltage i en undersøgelse af de indberetninger, som de selv har udarbejdet og mene, at den er uafhængig”, siger Hans Aarestrup.

Hvor processen med Blåt Fremdriftsforum fremgår både af oplægget og den endelige rapport, så er den interne kommentering blevet hemmeligholdt. Den fremgår intet sted og er kun kommet frem gennem en aktindsigt.

At ministeriet er indblandet i udarbejdelsen af rapporten gør, at den ikke er uafhængig, som Esben Lunde Larsen lovede. Indberetningerne til EU-Kommissionen er forbi ministeriets departement til godkendelse. Det var altså departementets eget blå stempel, som COWI skulle undersøge. Alligevel blev undersøgelsen forankret i Henrik Studsgaards departement.

”De kan jo ikke mødes og diskutere rapporten, uden at der sker en påvirkning”, siger Hans Aarestrup.

Miljø- og Fødevareministeriet er både direkte og indirekte involveret i indberetningerne af nitrat i det danske grundvand. Direkte, fordi ministeriets top – departementet – som en del af processen får indberetningsrapporterne tilsendt til godkendelse. Indberetningerne har altså fået departementets blå stempel. Indirekte, fordi Miljøstyrelsen, der udarbejder dem, er underlagt Miljø- og Fødevareministeriet.

Fakta burde være hentet fra EU-Kommissionen

Af aktindsigten kan Bæredygtigt Landbrug også se, at departementet var klar over, at COWI brugte GEUS og Miljøstyrelsen til at blåstemple deres egne handlinger. Definitioner, fakta og informationer, der burde være hentet fra EU-Kommissionen, er hentet fra de danske myndigheder. Kontakten med EU-Kommissionen har været minimal.

”Det her er simpelthen ikke godt nok. Det er en ommer. Der må laves en ny rapport”, siger Hans Aarestrup.

Dagbladet Politiken beskæftiger sig nu også med COWI-skandalen i form af en vaskeægte forside-basker. Læs dén artikel HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk, og Morten Okkels, mok@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top