Bæredygtigt Landbrug: Nyttesløst at fokusere på kvælstof-udledning

Politikere og forskere burde lytte til internationale eksperter i stedet for at jage en skræk i livet på befolkningen, lyder det fra landbrugets talerør

flemming-fuglede-paa-bygholm-med-baggrund

En forsker betalt af Danmarks Naturfredningsforening forsøger i weekendens Berlingske at så tvivl om Landbrugspakkens regnemodel for kvælstofudledning. Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug opfordrer såvel forskere som politikere til at holde sig for gode til at fokusere så ensidigt på dansk landbrugs kvælstofudledning, når den stort set intet betyder for miljøet.

Tankevækkende timing – nogen forsøger at flytte fokus

”Det giver simpelthen ingen mening fortsat at diskutere kvælstofudledning isoleret set, når der ikke er styr på fosfor – eksempelvis de mangeårige spildevandsforureninger”, siger Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen.

Han finder det tankevækkende, at landbrugs-fjendtlige forskere og politikere interesserer sig for påståede regnefejl omkring Landbrugspakken, netop som et internationalt forskerpanel har fastslået, at man i Danmark i adskillige år har haft for ensidig fokus på kvælstof og også bør se på fosfor-udledningen, når dansk landbrug miljøreguleres.

I øvrigt falder kvælstof-tallene…

”De internationale forskere anbefaler, at vi i Danmark omlægger til en mere nuanceret model, både hvad angår geografi og årstid og med fokus på fosfor. Derfor er det helt uhørt, at visse politikere jager en skræk i livet på befolkningen med skrækscenarier, der ikke holder vand”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

”Kvælstoftallene har ingen nævneværdig betydning overhovedet. I øvrigt ved vi jo via nye beregninger fra Aarhus Universitet, at landbrugets kvælstofudledning rent faktisk faldt fra 2015 til 2016”, tilføjer formanden.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top