BL-advokat: biologi-lektor på kant med injurielov

Advokat Hans Sønderby rejser en kraftig juridisk kritik af de udtalelser, som biologi-lektor på Københavns Universitet Jens Borum har fremsat i Berlingske. BL-advokaten anklager KU-lektor for at fremkomme med misvisende udtalelser, der kan være på kant med injurielovgivningen

dommerhammer

Af Rasmus Dalsgaard, Maskinbladet

KU-lektor ved Biologisk Institut Jens Borum fremsætter i Berlingske en vurdering af grundlaget for EU’s accept af Landbrugspakken og drager konklusioner, som har oprørt Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen, fordi han finder udtalelsen misvisende og mener, at lektoren overskrider sin kompetence.

På kant med injurielov

Advokaten tager derfor i en udtalelse til genmæle overfor Jens Borum, som til Berlingske har sagt, at vi må forvente langt mere kvælstof i havet, end regeringen har lagt frem. “Hele grundlaget for den accept af landbrugspakken, Danmark har fået af EU, lader til at være forkert,” siger lektoren.

Hans Sønderby vurderer, at denne udtalelse er konkret misvisende og overskrider biologilektorens kompetence i en sådan udstrækning, at selve grænserne for injurielovgivningen kan være overskredet.

”Ifølge Dansk Hydraulisk Institut stammer kvælstoffet i havet fra Nordsøen og især Putins udledninger til Østersøen. Når en dansk forsker angriber et andet universitets beregninger og statens regulering med oplysninger, som giver frit løb for følelser i den offentlige debat, skal oplysningerne naturligvis være meningsfyldte, men det er de ikke”, vurderer Hans Sønderby.

Sigtelse mod landmænd

Ifølge advokaten er der desuden tale om en indirekte sigtelse mod de danske landmænd for at svine havmiljøet til, men sigtelsen savner ethvert grundlag.

”Det er misvisende for befolkningen at komme med den slags følelsesudladninger til fordel for et bestemt politisk synspunkt, som – når det sættes ind i den rette sammenhæng – savner enhver relevans. Om det danske bidrag til havene er 5,3 procent som nu eller 5,2 procent eller 5,4 procent berettiger – sat ind i den rette sammenhæng – absolut ikke til at opildne til politisk følelseskampagne”, vurderer advokaten, som fastslår, at embedsmænd ikke må lade forsknings-institutionerne benytte som oplæggere i det, han betegner som politisk volleyball.

KU-ledelse bør gribe ind

”De danske landmænd reguleres med Landbrugspakken på EU’s hårdeste niveau, nemlig efter ligevægtsprincippet, og en sigtelse mod danske landmænd for at merudlede til havet med mængder, som gør en reel forskel for havmiljøet, nærmer sig manipulation. Statsansatte embedsmænd skal enten holde ordretrangen og politiske synspunkter for sig selv eller kun udtale sig som privatpersoner”, anfører advokaten.

”En lektor ved et biologisk institut har da intet grundlag for at udtale sig om, hvorvidt EU har accepteret noget som helst om, hvad en eventuel accept indeholder, eller hvad der skal til for at “hele grundlaget” for denne accept bortfalder. Det er ganske enkelt kritisabelt og bør får ledelsen på Københavns Universitet til at gribe ind overfor den pågældende, inden andre kunne føle sig fristet”, anfører Hans Sønderby.

(Artiklen har også været bragt på www.maskinbladet.dk).

Scroll to Top