DN’s kvælstof-udregninger udsat for kritik

Danmarks Naturfredningsforenings kritik af det faglige grundlag bag Fødevare- og Landbrugspakken møder nu selv kritik fra forskningsverdenen

kunstgødning-spredes-på-marken-hjemmeside

Det vakte opsigt, da Berlingske fredag offentliggjorde, at Bjørn Molt Petersen, BMP Analytics, har lavet udregninger på konsekvenserne af Landbrugspakken – betalt af Danmarks Naturfredningsforening. Han mener, at der er større usikkerhed for tallene bag pakken og risiko for, at der vil ske en større udledning.

Men ifølge Radio 24/7 bygger kritikken blandt andet på udregninger, der baserer sig på, at 60 % af den danske landbrugsjord skulle være tilplantet med majs. Majs holder dårligere på kvælstof end andre afgrøder, så mere kvælstof vil sive ud til vandmiljøet.

Udregninger er ikke repræsentative

Det er imidlertid under 10 % af landbrugsjorden i Danmark og ikke 60 %, der er tilplantet med majs. Så udregningerne skulle ifølge udsendelsen ikke være repræsentative.

Du kan høre udsendelsen med kritikken fra professor Lars Stoumann Jensen, Københavns Universitet, og seniorforsker Gitte Blicher-Mathiesen, Aarhus Universitet, og Bjørn Molt Petersens forsvar HER.

Udsendelsen varer 11 minutter. Den kommer dog ikke ind på fosfor og forholdet mellem fosfor og kvælstof, der er afgørende for vandmiljøet – den omhandler kun kvælstof.

Forskere afviser fejl i beregninger

Forskerne bag Landbrugspakken afviser i øvrigt i dag på Altinget, at der skulle være noget i vejen med deres beregninger. Forskerne erkender usikkerheder – men skriver:

“Vi tog dog til dels højde for denne problemstilling ved at forhøje udvaskningen pr. kg tilført kvælstof til 20 procent frem for de 18 procent, som beregningen retteligt viste”.

Dén artikel kan du læse HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top