Endeløs propaganda

Verden er ikke så enkel, som enøjede propagandister hævder - lyder det fra BL's faglige rådgiver efter kronik i Jyllands-Posten

poul-500

Af Poul Vejby-Sørensen, ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Det er efterhånden trivielt, at forkerte påstande fremføres igen og igen, selv om det er tilbagevist.

Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, og Per Kølster, Økologisk Landsforening, fremturer (i Jyllands-Posten den 6. november) for 117. gang med propaganda for økologisk landbrug, som slet ikke holder vand.

Denne gang skal propagandaen lokke almindeligt interesserede mennesker til at købe aktier i et datterselskab under en fond, som de to organisationer har oprettet til formålet.

Herefter er intentionen, at aktieselskabet skal opkøbe jord til økologisk dyrkning, efterhånden som velfungerende landbrugsvirksomheder tvinges i knæ af ukvalificerede vandområdeplaner, der baseres på videnskabeligt uredelige modeller.

Når det bæredygtige aspekt halter…

Det er for længst dokumenteret, at økologisk landbrug halter bagefter på bæredygtighed i forhold til ressourceudnyttelse, klimapåvirkning, miljøpåvirkning .

Endvidere er økologisk landbrug langt bagefter moderne videnbaseret landbrug, hvad angår fødevareforsyning og bevarelse af verdens natur.

Produktkvalitet er en subjektiv, individuel vurdering, men på det sundhedsmæssige område er der ingen forskel.

Hvad med økologiens farlige dioxin?

En eventuel lille forskel i pesticidrester, som ofte fremføres i økologiens favør, overstiges så rigeligt af, at der ikke måles på de farlige naturlige pesticider, som planterne danner selv, og som derfor dannes i særlig høj grad af ubeskyttede (økologiske) planter. F.eks. er der også højere indhold af den ekstremt farlige gift, dioxin, i økologiske afgrøder. Så verden er ikke så enkel, som enøjede propagandister hævder.

Når moderne videnbaseret landbrug er økologisk landbrug overlegent, er forklaringen, at udbyttet er langt større, og arealbehovet er mindre, hvilket giver mere plads til naturbevarelse. Desuden har økologiske madvarer ofte kortere holdbarhed, hvilket giver tendens til større madspild.

Så vælger man økologi, bør man gøre det ud fra rene holdninger og ”tro”.

Det videnbaserede landbrug kører længere på literen

Hvis man ønsker at tilgodese miljø, klima og bæredygtighed, bør man vælge kvalitetsprodukter fremstillet efter moderne videnbaserede produktionsformer, der har udviklet sig gennem de seneste 80 år, hvor de økologiske produktionsmetoder har stået stille.

Derfor kører moderne landbrug væsentligt ”længere på literen” end økologisk landbrug.

Tragikomisk element

Læg mærke til, at DN og ØL forlanger særlige statstilskud til både produktion og afsætning – og nu også vil overtale sagesløse borgere til at købe aktier i et organisationskontrolleret A/S til fordel for den ”økologi”, som de samtidig praler med er verdens bedste og giver størst indtjening for producenterne. Samtidig vælger forbrugerne fortsat mere end 90% gode danske konventionelle produkter.

De fleste kan se det tragikomiske element.

Kan politikerne?

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top