Et spørgsmål om tro – økologiske varer er ikke giftfrie

Der findes intet argument for at bekende sig til økologismen, ud over tro og uvidenhed – skriver Vagn Lundsteen

vagn-22.-juli-2013

Af Vagn Lundsteen, Tempelvej 32, Vipperød, direktør i AgroBalance, tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug

Replik: Svar på Steen Hildebrandts kronik “En grøn og bedre verden” i avisen Danmark forleden.

Forfatteren har ret. Verden er fyldt med kemikalier. Men når Hildebrandt begynder at tale fødevarer, ”ryger kæden af cyklen”, for her tjener forfatteren pludselig et formål, som intet har at gøre med en grøn og bedre verden. Forfatteren hævder, at der er gift i mange fødevarer! Her tænker jeg, at forfatteren er inde på dioxin i økologiske æg eller toksiner i økologisk korn. Nej, tværtimod hævder forfatteren, at økologiske varer er giftfrie. Det er et udsagn, som er i strid med sandheden. Her er forfatteren et offer for “gadens parlament”.

Når en påstand er sagt tilpas mange gange…

For hvad er sandheden? Englænderne har et begreb for dette: “Perception is reality” (opfattelse er virkelighed). Når en påstand er sagt tilpas mange gange, uden at være imødegået, bliver det sandheden. Og for en stor del af den danske befolkning, er påstandene blevet sandheden. Jeg vil gerne spørge: Er grundvandet truet af det almindelige landbrug? Nej, Miljøstyrelsen undersøger alle kemiske stoffer, som bruges i landbruget for udvaskning og påvirkning af grundvandet. Vi har et af verdens skrappeste godkendelses-organer. Det er vi nødt til at stole på.

Danske landmænd er verdensmestre i at passe på grundvandet. Det hører vi sjældent, for det er der ingen overskrifter i. Et andet argument for økologismen er gift i fødevarer. Er der gift i fødevarerne? Hvis gift opfattes som noget, man kan tage skade af, er svaret nej. Hvis der med gift menes, at der kan måles rester af menneskelig påvirkning, er svaret ja. Der kan måles kemikalier fra landbrugsdriften, ligesom der kan måles alt muligt andet. Også i den økologiske produktion kan der måles stoffer. Spørgsmålet er altid: Er det giftigt? Er det farligt?

Risikoen for skadelige stoffer er størst i økologien

Faktisk er toksiner i de økologiske fødevarer tusinder gange “farligere” end de kemiske stoffer, som de almindelige landbrugere anvender, for blandt andet at undgå toksiner i fødevarerne. Toksiner som ikke kun er giftige, men også ofte kræftfremkaldende. Så hvis der med giftighed menes skadelige stoffer, er risikoen for skadelige stoffer større i den økologiske produktion.

Ingen forskel i sundhed

Er økologiske fødevarer sundere? Der findes ingen undersøgelser, der dokumenterer dette. Der findes ingen beviser for, at folk, der dyrker økologismen, lever længere. Er mindre syge. Har mindre astma eller allergi. Har færre tilfælde af kræft eller hjertekarsygdomme.

Der findes i det hele taget ikke noget argument for at bekende sig til økologismen, ud over tro og uvidenhed. For sagen er jo, at økologismen er som kejserens nye klæder. Den har jo ikke noget på. Halv produktion på samme areal og derfor mindre bæredygtig. Forfatteren mener, at økologismen kan reducere sulten i verden. Det må siges at være decideret forkert.

Skal vi virkelig inddrage mere natur til landbrugsproduktion?

Hvis jordens befolkning skal brødfødes med økologisme, skal det globale landbrugsareal fordobles. Det siger sig selv, at så bliver der ikke meget plads til natur og biodiversitet. Økologismen er en egoistisk bevægelse, hvor vi i den rige vestlige verden tillader os at bruge dobbelt så stort et areal til fødevareproduktion, som nødvendigt. Det er rigtigt, at vi er omgivet af kemi, og forretningerne bugner af kemi. Men det er ikke i afdelingen for danske fødevarer, at de findes. For danske fødevarer er blandt verdens sundeste. 

(Indlægget har også været bragt i avisen Danmark – et fællestillæg for alle aviserne i mediekoncernen Jysk Fynske Medier A/S. Vagn Lundsteen har givet tilladelse til, at det også bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top