Hvem kæmper ministeren for?

Det er - med Esben Lunde Larsens egne ord - ren nonsens, når han påstår, at COWI-rapporten er uvildig

peter-bohsen-jensen-1000-px

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

”Jeg kæmper for landbruget”, har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtalt fornylig.

”Ja, det regner vi da også med. Det er vel dybest set netop det, jobbet indebærer”, svarer vi borgere.

Når ministeren fra tid til anden må fremkomme med en sådan påstand, skyldes det, at ministerens ”heroiske” indsats ikke altid virker overbevisende set fra en landmands synspunkt. Det er der flere eksempler på.

Et kardinalpunkt er indberetningen af grundvandsdata til EU. EU’s opfattelse og den danske virkelighed hænger ganske simpelt ikke sammen. EU har den opfattelse, at 19 procent af det danske grundvand er nitrat-forurenet. I virkeligheden er der tale om højest tre procent.

Bange anelser blev desværre bekræftet

Efter pres fandt ministeren det nødvendigt at iværksætte en uvildig undersøgelse desangående. Miljøstyrelsen skulle under lup. Umiddelbart var det en fornuftig beslutning. Begejstringen var imidlertid til at overse, da det blev offentliggjort, at rådgivningsvirksomheden COWI blev valgt til opgaven. COWI er en af statens faste leverandører. En eventuel kritik af Miljøstyrelsen ville således måske være ubekvem af hensyn til kommende opgaver.

Bæredygtigt Landbrugs bekymring for uvildigheden og dermed validiteten blev desværre bekræftet, da Bæredygtigt Landbrug fik aktindsigt i udarbejdelsen af rapporten. Det viste sig, at der har været telefonkontakt, og at der var holdt ugentlige møder mellem ministeriet (de undersøgte) og COWI (den undersøgende) – uden referat. Det var på forhånd understreget og aftalt, at sådanne kontakter ikke skulle finde sted.

Rapporten skulle dreje sig om det danske ministeriums grundvands-indberetninger til EU. Alligevel er kontakten mellem COWI og EU udelukkende gået igennem ministeriet. Der kunne nævnes flere forhold. Alligevel bliver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ved med at fremhæve COWI-rapporten som uvildig. Hvis sag kæmper ministeren her for?

Ministeren har i anden forbindelse brugt ordet nonsens om noget, han fandt lodret forkert. Derfor vil jeg bruge ordet nonsens, når ministeren påstår, at COWI-rapporten er uvildig. Esben Lunde Larsens påstand er slet og ret nonsens.

Gør som du siger, minister

Kære minister – i denne sag beskytter du dine politiserende embedsmænd og kæmper ikke landbrugets sag. Og denne grundvandssag er jo kun et enkelt eksempel. De danske vandplaner er en anden. Flere kunne nævnes.

Minister, hvis du vil have den agt, som du angler efter med dine udtalelser, så begynd da på at kæmpe landbrugets sag. Kort sagt: Gør som du siger.

Scroll to Top