BL: Pas på forundersøgelser af vådområder

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist advarer landmænd mod at sige ja til konsulenters tilbud – fordi bordet risikerer at fange

vand-mogens-pedersen

Miljø- og Fødevareministeriet forpligter uden om loven kommunerne til at realisere vådområdeprojekter, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug. Dén procedure kritiseres kraftigt af interesseorganisationens chefjurist.

”Lige nu render oplandskonsulenterne rundt og forsikrer, at bordet ikke fanger for landmanden ved at gennemføre en forundersøgelse, men det passer ikke”, lyder det fra Nikolaj Schulz, chefjurist i BL.

Den 22. december 2016 blev der indgået en aftale mellem ministeriet og Kommunernes Landsforening om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021. Af aftalen fremgår det, at hvis en forundersøgelse er miljømæssigt positiv, er den enkelte kommune forpligtet til at søge midler til at realisere projektet. ”Der skal søges om realisering, hvis forundersøgelsen er positiv, og ansøgningen skal som udgangspunkt ske senest i førstkommende ansøgningsrunde et år efter afslutning af forundersøgelse”, hedder det bl.a. i aftaleteksten.

Vådområder frigiver fosfor

Danske landmænd skal således være klar over, at siger de ja til en forundersøgelse for et vådområde, kan de komme under et gevaldigt pres for at gennemføre vådområdet – hvis konsulenternes Excel-ark peger på, at det giver positiv bundlinje for miljøet, i form af kvælstof-begrænsninger.

BL har altid advaret mod etablering af kunstige vådområder, fordi de frigiver fosfor, skaber utilsigtet fiskedød og i det hele taget ikke lever op til det gode omdømme, nogen forsøger at deklarere dem med. Et internationalt forskerpanel har da også dette efterår advaret Danmark mod at fokusere så ensidigt på kvælstofreduktioner og også rette blikket mod fosforudledning. Til gengæld kan de effektive minivådområder være det helt rigtige virkemiddel – hvilket også er en mulig løsning med den nuværende ordning.

Opfordring til landmænd: Sig kun ja til minivådområder

”Jeg vil opfordre landmænd til som en betingelse for en forundersøgelse at sikre sig, at der kun undersøges for minivådområder og ikke for vådområder”, lyder det fra BL’s chefjurist Nikolaj Schulz.

”Hvis det ikke kan imødekommes, er mit bedste råd lige nu, at man siger nej tak. Vi har spurgt ministeriet, om aftalen fra december 2016 overholder gældende ret og har ikke fået svar. Jeg tvivler på, at ministeriet kan finde en hjemmel og en grimasse, der kan passe”, tilføjer han.

Du kan læse aftalen fra december 2016 HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top