EU roser den danske pesticidindsats

”Danmark har etableret et overvågningsprogram, der giver signifikante forsikringer om, at deres pesticidgodkendelse sikrer, at brugen af godkendte pesticider ikke fører til forurening af grundvandet”, hedder det bl.a. i ny rapport

marksprøjte-foto-hardi.dk

EU-Kommissionen fremhæver i en ny rapport Danmark som et foregangsland i forhold til brugen af pesticider. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Planteværn – paraplyorganisation for planteværnsindustrien i Danmark.

Risikoen ved brugen af pesticider i EU er således reduceret markant de seneste tyve år, og den falder fortsat. Årsagen til den stigende sikkerhed er primært, at aktivstofferne i de europæiske pesticider har fået bedre toxiologiske og miljømæssige profiler, og forbedringerne ses over hele EU. 

Seks udvalgte lande blev besøgt

De positive toner, der ligger langt fra billedet gengivet i mange danske medier, fremgår af EU-Kommissionens direktorat for sundhed og fødevaresikkerhed, der har evalueret 26 EU-landes implementering af direktiv 2009/128/EC. Et direktiv, der giver retningslinjer for, hvordan medlemslandene skal sikre en bæredygtig brug af pesticider ved at mindske risikoen for påvirkninger af menneskers sundhed og på miljøet, og ved at udnytte principperne for Integreret Plantebeskyttelse (IPM). 

Fra marts til juni 2017 har EU-Kommissionen besøgt seks udvalgte lande i en ’fact finding mission’, og deres konklusioner er offentliggjort i rapporten ”Overview report – Sustainable use of pesticides” fra oktober 2017. Den danske implementering af EU’s regler for bæredygtig brug af pesticider får i rapporten mange positive ord med på vejen. Ikke mindst er der ros til rådgivnings-indsatsen fra Seges i forhold til landmændenes praktiske brug af planteværn, ligesom de danske myndigheder fremhæves for at have nået det danske mål om at reducere ’pesticidbelastningen’ med 40 procent fra 2011 til 2015.  

Flot omtale af Danmark

Den store indsats, som der i Danmark og Holland gøres for at beskytte grundvands-ressourcerne, får også rigtig flot omtale, og det danske program til overvågning af grundvandet, det såkaldte VAP-system, anføres som værende en enestående forsikring for, at godkendte pesticider ikke ender i grundvandet i Danmark. 

”Danmark har etableret et overvågningsprogram, der giver signifikante forsikringer om, at deres pesticidgodkendelse sikrer, at brugen af godkendte pesticider ikke fører til forurening af grundvandet”, hedder det i rapporten. Hos Dansk Planteværn er direktør Helle Græsted Bennedsen tilfreds med, at EU-Kommissionen anerkender den store danske indsats for at sikre en bæredygtig brug af pesticider. 

Anerkendelse af både myndigheder og landmænd

”Det er en stor anerkendelse af de danske myndigheder og landmænds indsats for at sikre en bæredygtig brug af plantebeskyttelsesmidler, EU-Kommissionen fremkommer med i rapporten, ” siger Helle Græsted Bennedsen, der er glad for, at EU slår fast, at især den danske sikring af grundvandet virker. 

Kritiske bemærkninger om pesticidafgiften

Der er dog også betænkeligheder ved den danske model, fremgår det af rapporten. Den danske pesticidafgift, der skal sikre en faldende sundhedsmæssig og miljømæssig belastning med pesticider, tager kun udgangspunkt i pesticidernes iboende egenskaber, imens Danmark ikke har direkte mål for, hvad den direkte effekt er på netop menneskers sundhed og miljøet. I rapporten anføres det, at ’Konsekvensen er, at pesticidbelastnings-indikatoren repræsenterer potentielle effekter mere end reelle effekter.’ 

Den omtalte rapport kan læses HER.

Scroll to Top