Kære landmand, sig nej til vådområder

Miljø- og Fødevareministeriet forpligter uden om loven kommunerne til at realisere vådområdeprojekter, fortæller BL's chefjurist

nikolaj-halmballer

Af Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia

Oplandskonsulenter render i disse dage rundt og forsikrer danske landmænd, at bordet ikke fanger, hvis man siger ja tak til en forundersøgelse af vådområder. Det passer bare ikke.

Miljø- og Fødevareministeriet forpligter således uden om loven kommunerne til at realisere vådområdeprojekter. Af en aftale fremgår det, at hvis en forundersøgelse er miljømæssigt positiv, er den enkelte kommune forpligtet til at søge midler til at realisere projektet.

Danske landmænd skal således være klar over, at siger de ja til en forundersøgelse for et vådområde, kan de komme under et gevaldigt pres for at gennemføre vådområdet – hvis konsulenternes Excel-ark peger på, at det giver positiv bundlinje for miljøet, i form af kvælstof-begrænsninger.

BL har altid advaret mod etablering af kunstige vådområder, bl.a. fordi de frigiver fosfor. Et internationalt forskerpanel har da også dette efterår advaret Danmark mod at fokusere så ensidigt på kvælstofreduktioner og også rette blikket mod fosforudledning. Til gengæld kan effektive minivådområder være det helt rigtige virkemiddel.

Jeg vil opfordre landmænd til som en betingelse for en forundersøgelse at sikre sig, at der kun undersøges for minivådområder og ikke for vådområder. Hvis det ikke kan imødekommes, er mit bedste råd lige nu, at man siger nej tak.

(Indlægget har ligeledes været bragt i diverse dagblade).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.