Lidt tanker om økologiens påståede fortræffeligheder

Danmark kan ikke leve af at dele statstilskud ud til økologien og importere mere, end vi eksporterer, skriver BL-bestyrelsesmedlem

r_debede_kurv1000

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Mikael Mogensen opremser i et indlæg kaldet “Så fat det dog” i Jysk Fynske Medier den 18. december 2017 seks punkter om økologiens påståede fortræffeligheder. Skribenten synes noget enøjet.

  1. Vi drikker det rå danske grundvand. De få steder, der er fundet pesticider i grundvandet, er der hovedsageligt tale om nedbrydningsprodukter af BAM, der er et totaludryddelsesmiddel brugt på DSB baneterræn, på kirkegårde og omkring vandværksboringer. Andre steder er der tale om fortidens synder og produkter, der for længst er taget ud af brug. Naturen sikres bedst af det vidensbaserede, konventionelle landbrug, der benytter meget mindre areal pr. produceret enhed og derfor rummer mest plads til naturen.
  2. Bier er utroligt vigtige til bestøvning, derfor er det essentielt at sikre et blomstrende landskab ved siden af landmandens marker – hvadenten de er konventionelle eller økologiske. Blomstrende grøftekanter, remiser og overdrev er der plads til i det vidensbaserede landbrug.
  3. Økonomien i økologien sikres ved store ekstra statslige tilskud og statslig genereret efterspørgsel til f.eks. plejehjem, hospitaler og børnehaver. Alle må for mig gerne vælge økologi – men hold mine skattekroner udenfor.
  4. Reel oplysning og ingen skræmmekampagne burde være mantraet i et oplyst samfund. Det kan sammenfattes til det gode råd: Køb dansk. 90,4 procent af befolkningen, der køber de gode vidensbaserede, konventionelt producerede varer, tager ikke fejl.
  5. Vi danske landmænd – konventionelle som økologiske – ranker selvfølgelig ryggen, fordi vi er stolte af vores gode produkter. Specielt efter Landbrugspakkens gødningstildeling, så kornet igen har et højt proteinindhold, og vore grise trives på det gode korn.
  6. Det kan godt være, at der er afsætningspotentiale i udlandet for økologiske produkter. Men foreløbig importerer Danmark betydeligt flere økologiske produkter, end vi sælger. Også betalingsbalancemæssigt er økologi således en dundrende underskudsforretning. 

Økologien er i langt højere grad skatteyderfinansieret, der skal flere ha. til pr. produceret enhed, og der er større emission og udledning pr. produceret enhed, end der er for konventionelt, vidensoptimeret producerede fødevarer.

“Så fat det dog”: Danmark kan ikke leve af at dele statstilskud ud til økologien og importere mere, end vi eksporterer. Danmark har et økonomisk stort overskud på eksport og salg af de gode, sunde danske fødevarer, som vi landmænd er stolte af at producere, og som levner plads til en dejlig natur, som vi er en god del af.

(Indlægget har også været bragt i aviserne i mediekoncernen Jysk Fynske Medier).

Scroll to Top