Selvvalgt dansk datotyranni

Esben Lunde Larsen kan ikke med rimelighed pege fingre ad EU. Danmark har selv valgt at overimplementere MFO-kravene, understreger BL’s chefjurist

nikolaj-med-traktor-naerfoto

Af Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen svarer Maskinbladets chefredaktør efter sidste udgaves leder på Maskinbladets hjemmeside. Ministerens indlæg kan læses HER

Der er disputs i medierne om, hvornår MFO-udlæg i en hovedafgrøde kan tælle med som MFO. Problemet er grundlæggende, at MFO-efterafgrøderne skal være i jorden senest den 20. august. Det, som ministeriet vist nok forsøger at forklare, er, at hvis et MFO-udlæg skal ”tælle med”, så skal hovedafgrøden være høstet, så der er lys, luft og vand til, at MFO-efterafgrøden kan vokse. For at overholde fristen er det ifølge ministeriet derfor en nødvendig betingelse, at hovedafgrøden er høstet inden den 20. august.

Danmark har selv bragt sig i denne situation

Esben Lunde Larsen forsøger i sit indlæg at tørre problemerne af på EU-Kommissionen, bl.a. fremhæver ministeren, at der er nedlagt forbud mod sprøjteforbud 8 uger efter høst. Dette er korrekt, endnu en mystisk regel, men i denne sammenhæng irrelevant. Faktum er, at Danmark selv har bragt sig i denne situation, og at EU i denne ombæring ikke kan få skylden.

Grov overimplementering

For det første har vi i Danmark foretaget en grov overimplementering af MFO-kravene. Vi har valgt ikke at bruge den fulde liste af de muligheder, EU-forordningen giver for at opfylde MFO-kravene. Dette indebærer, at danske landmænd tvinges ud i unødig braklægning og unødige MFO-afgrøder. Det eneste, der sker, er, at landmænd får ekstra udgifter og helt unødigt risikerer træk i landbrugsstøtten.

For det andet er datoen (den 20. august) for, at MFO-afgrøderne senest skal være i jorden, en selvvalgt pine. Det fremgår ikke af EU-forordningerne, at MFO-afgrøderne skal være i jorden den 20. august. Danmark har altså selv indstillet denne dato til EU.

For det tredje er der hvert eneste år meddelt dispensation for datoen, fordi en dato selvsagt ikke giver nogen mening i en biologisk virkelighed. De fleste år har der været problemer med vand på markerne, så man hverken kan høste eller så MFO-efterafgrøder. Systemet svarer altså til at stramme løkken for manden i galgen, for efterfølgende at løsne den lidt. Uanset hvad må man konstatere, at danske landmænd helt unødvendigt sidder i en datotyrannisk galge!

Rendyrket nonsens

Datoen (den 20. august) er rendyrket nonsens. I mange tilfælde har tidligt MFO-udlæg formentlig langt bedre livsvilkår, også selv om høsten over MFO-udlægget sker betydeligt senere.

Ministeren kan derfor ikke med rimelighed pege fingre ad EU. Danmark har selv valgt at overimplementere MFO-kravene. Danmark har selv valgt fristen for den 20. august. Alle kan se, at fristen ikke giver mening, derfor gives der mystiske dispensationer år efter år.

Man burde tage konsekvensen en gang for alle og lave MFO-implementeringen om. Det er sagt mange gange herfra. Det er hermed gentaget.

(Indlægget har også været bragt på www.maskinbladet.dk. Dén version kan læses HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top