BL imod ny plan fra EU-kommissionen – mere statslig indflydelse giver bare mere bøvl

Bæredygtigt Landbrug stiller sig stærkt kritisk overfor EU-kommissionens nye ”New Delivery Model”, der blev præsenteret tirsdag og skal være udgangspunktet for landbrugets rammevilkår i fremtidens EU-samarbejde

hogan

Tirsdag var der landbrugskonference på Ecco Conference Center i Tønder. Her havde tyske og danske landmænd, landboforeninger, politikere og EU-kommissær Phil Hogan indlæg og debat om kommissærens planer for fremtidens rammevilkår for miljø og landbrug.

”Vi har fremlagt forslag om en New Delivery Model, som vil bevare landbrugsmålsætningerne på europæisk niveau, men også vil effektivisere lov-implementering på medlemsstatsniveau. Lige nu har vi mange kontroller og regler på både EU- og medlemsstatsniveau, men sidstnævnte vil systematisk reduceres – og reduceres markant”, sagde EU-kommissæren på et kort pressemøde inden sit indlæg på konferencen.

Kommissær Hogan mener, at modellen sikrer en langt mere simpel og forenklet fremtid for det europæiske landbrug. På pressemødet blev han spurgt, om han kunne forstå de landmænd, der har hørt samme smøre før og nu er skeptiske.

”Ja, de har jo hørt det fra kommissionen før, men siden jeg fik posten her for tre og et halvt år siden, har jeg ikke hørt andet end klager. Klager fra de samme mennesker, som egentlig står inde for politikken. Så jeg har udarbejdet en ny model, der faktisk vil opnå de resultater, som folk efterspørger”, sagde Phil Hogan.

Nej tak til lokalbestemmelse

”Jeg er en ægte kommissær, ligesom I er ægte landmænd,” startede kommissæren sit indlæg på konferencen.

Her gjorde han det klart, at bønderne skal belønnes for at afprøve nye initiativer og ikke længere straffes for småfejl. Bruxelles skal ikke være Big Brother eller fortælle en landmand, hvor tykt et træ er. Han mener, medlemslandene selv skal styre mere, så miljøplanerne tilpasses bedst muligt.

Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug, er stærkt kritisk overfor kommissærens udmeldinger:

“Intentionerne er rigtige, men sporene skræmmer. Hvis de danske myndigheder i højere grad skal beslutte, hvordan regler skal implementeres, frygter vi, at det ender i regelrytteri og overvågning. DJØF’erne skal nok få det gjort til et beskæftigelsesprojekt for dem selv. Frihed under ansvar, som der lægges op til, bliver til frihed under opsyn eller slet og ret farming med fodlænke”, siger BL-direktøren.

”Bæredygtigt Landbrug deler ikke kommissærens opfattelse. Overimplementering er et alvorligt problem for dansk landbrugs fremtid, og der er brug for stabile og solide rammevilkår. Det får vi ikke med New Delivery Model, hvis den ender med at give mere spillerum til nationalstaterne,” tilføjer Hans Aarestrup.

Vækker bekymring hos landmændene

Kommissær Hogans indlæg blev livligt diskuteret i den efterfølgende debat med et panel bestående af fem af indlægsbidragerne; Phil Hogan, Joachim Rukwied, Martin Merrild, Robert Habeck og Erling Bonnesen.

Diskussionen tog sit første afsæt i en påstand om, at flere medlemslande allerede har overimplementeret EU-reglerne – og et spørgsmål om, hvorfor man vil give dem endnu mere råderum? Til det svarede kommissæren, at det var et punkt, kommissionen naturligvis ville være opmærksom på.  

Dernæst blev der spurgt til, hvordan de nystartede, unge landmænd skulle sikres, og allerede her henviste kommissæren til, at det måtte være op til medlemslandene at skabe incitamenter.

Både danske og tyske landmænd på konferencen stillede sig skeptiske og bekymrede over for udsigten til mere lokal bestemmelse. Hos tyskerne gik bekymringen især på konkurrenceforvridning mellem landets egne delstater.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top