Nødværge at rense det lokale vandløb op

Hvis jeres kommune heller ikke på opfordring kommer og renser jeres lokale vandløb op – så gør det selv, skriver BL-formand Flemming Fuglede

20180301baeredygtigt-personale029

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, Trudslevvej 58, Løkken

Vi døjer med oversvømmelser fra vandløbene – alt er pløre og mudder. Danmark er drivvådt, og der er ikke noget at sige til, at mange danske landmænd føler sig som vandmænd.

Ikke bare veje og bygninger oversvømmes, det gør vores marker også. Afgrøderne kan ikke trives. Forrådnelsen sluger alt ilt og liv.

Kommunerne må få styr på overløb

Nu må der handling til!

Vandløbsloven skal overholdes, og vandløb renses op, således at drænene er frie. Kommunerne må se at få styr på overløb fra spildevandsanlæggene. Ikke bare af hensyn til landmanden og fødevareproduktionen men også for at tilgodese miljøet, der lider under forsumpningen og udledning af urenset spildevand fra overløb.

Markerne skal dyrkes, ikke forsumpes

Til hver enkelt landmand her til lands er mit budskab: Hvis jeres kommune heller ikke på opfordring kommer og renser jeres lokale vandløb op – så gør det selv. Det er ikke selvtægt, det er nødværge!

Nødværge kan være nødvendigt i kampen for at bevare ejendomsretten – for vore marker skal dyrkes, ikke forsumpes.

(Læserbrevet har været bragt i flere medier).

Scroll to Top