Erik Ugilts uofficielle tale på Bygholm – her er den på skrift

Erik Ugilt Hansen indtog talerstolen under debatten på Bygholm Landbrugsskole. Budskabet var klart og tydeligt: Manglende objektive målinger er ulovlige

ugilt2

Selvom landmand, pelsdyravler, dambruger og æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug, Erik Ugilt Hansen, ikke var på den officielle liste over talere, da Bæredygtigt Landbrug var medarrangør af en konference på Bygholm Landbrugsskole forleden, indtog han alligevel talerstolen. Det skete, da der måtte stilles spørgsmål og kommentarer til juraprofessor Peter Pagh.

Ordene var en opsang til de danske myndigheder, som ifølge Erik Ugilt har svigtet deres ansvar for at følge gældende lovgivning.

Sådan lød det, da Erik Ugilt gik på:

Ifølge EU’s Fiskevandsdirektiv, som er gældende for alle EU’s medlemslande, har alle medlemslande siden slutningen af 1970’erne været forpligtet til at følge EU’s Fiskevandsdirektiv, hvoraf det klart fremgår, hvilke objektive målinger alle medlemslande er forpligtet til at foretage for at følge udviklingen i vandkvaliteten i landenes vandforekomster, grundvand, vandløb, søer, indre farvande m.fl.

På spørgsmål til EU-kommissionen har Niels Busk i 2007 fået dette bekræftet og endda med tilføjelsen, at de enkelte medlemslande må supplere med flere målinger på områder, hvor de ønsker det, men de må ikke undlade at anvende direktivets målinger.

Altså, det er medlemslandene, i Danmark folketing/regering/myndigheder, der lovgivningsmæssigt er forpligtet til at foretage de objektive målinger til fastlæggelse af vandkvaliteten i deres vandområder.

At danske myndigheder direkte har givet usande oplysninger til EU-kommissionen om denne forpligtelse i 1990’erne gør sagen og problemerne endnu mere modbydelige, idet man ej heller har orienteret Folketinget om det.

Konsekvensen har bl.a. været:

  1. at Folketinget har vedtaget lovgivning om landbrugets rammevilkår på et manipuleret og usandt grundlag. (Man troede, at man kunne stole på sine myndigheder og sine forskningsinstitutioner).
  2. at Danmark har sendt det ”urigtige” til EU-systemet, som har ladet det indgå i direktiver og afgørelser for Danmark.
  3. at myndighederne har administreret efter deres eget ulovlige grundlag.
  4. at alle landmænd dermed er blevet pålagt store negative produktionsmæssige og økonomiske restriktioner med uhyggelige menneskelige konsekvenser til følge.
  5. at danske domstole, som er forpligtet til at følge såvel dansk som EU-lovgivning i deres afgørelser, har dømt landmænd på grundlag af Folketingets ”usande”, vedtagne lovgivning.

At hele det danske samfund på natur- og miljøområdet i dag delvist sidder i ”lort til halsen” skyldes fortrinsvis et pilråddent embedsmandssystem i Miljøministeriet, hvor man på mange områder har administreret efter sine egne regler – bag Folketingets og EU’s ryg. Endvidere en illoyal sammenspisthed med toneangivende forskere, hvor prioriteringen mere har været økonomiske projektbevillinger end faglighed og juridisk korrekthed.

Danske såkaldte ”eksperter” med fine titler på natur- og vandmiljøområdet har intensivt benyttet stenbrospressen, de store tv-medier og dele af det politiske system til udokumenteret at få danske landmænd hængt ud som miljø- og naturfjendske ved deres ”overforbrug” af fundamentet for hele verdens fødevareproduktion, kvælstof. Og deres udsagn bygger mere på total uvidenhed, end på indsigt og fakta.

Men der er forhåbentlig lys forude, da flere og flere politikere nu forstår sammenhængene og er klar til selvransagelse, således at også landbruget skal administreres fagligt og juridisk korrekt.

Scroll to Top