Godsejer stævner kommune for manglende oprensning

Johan Koed-Jørgensen fra Aakær Gods forlanger 39 mio. kr. af Odder Kommune i en sag, der følges med stor interesse af BL

foto

Godsejer og medlem af Bæredygtigt Landbrug Johan Koed-Jørgensen fra Aakær Gods har fået nok af Odder Kommune, som han nu har stævnet med et erstatningskrav på 39 mio. kr.

”Den manglende oprensning af de lokale vandløb, især Aakær Å, er under al kritik. Det er blevet ringere og ringere. I begyndelsen gik det kun udover de lave arealer ned til åstrækningen, men nu breder det sig op i baglandet. Jorden forsures og afgiver derved væsentligt mere fosfor, hvilket vi selvfølgelig ikke kan acceptere”, fortæller Johan Koed-Jørgensen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

”Vi har mange, mange, mange gange forsøgt at få kommunen til at handle. Men det, der foregår i øjeblikket, er under al kritik”, tilføjer han.

Mange andre landmænd med lignende udfordringer

Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup understreger, at Aakær Gods’ stævning mod Odder Kommune bliver en spændende sag at følge for landbrugsorganisationen:

”Aakær Gods er bestemt ikke den eneste landbrugsbedrift, der har udfordringer med dårlig oprensning”, siger direktøren.

”Men hvor mange andre vælger at lægge sig ned, ligger dén slags ikke til Johan Koed. Forhåbentlig kan sagen her være med til at hjælpe landmandskolleger i det ganske land”, tilføjer Hans Aarestrup.

“Nogen må gøre noget – og det er mig!”

Johan Koed-Jørgensen bekræfter, at sagen for ham at se handler om andet og langt mere end de lokale forhold omkring Aakær Gods:

”Mange af mine landmandskolleger har lignende problemer. Jeg har talt med hundredvis af landmænd, hvis jord lider under manglende oprensning af vandløb – der burde have frit udløb men ikke har det. Både dræn og vandløb skal have frit udløb og skal oprenses ordentligt. Nu må nogen gøre noget, og det gør jeg. Jeg vil simpelthen ikke se på det mere”, lyder det fra godsejeren.

Stævningen er første skridt til en egentlig retssag, der i givet fald vil blive ført ved Landsretten. Det er advokatfirmaet Sønderby Legal, der fører sagen for Aakær Gods.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top